Svetniki so potrdili Odlok o proračunu občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2015

Za proračun je glasovalo 10 svetnikov, eden se je vzdržal

Branko Košti, četrtek, 26. februar 2015 ob 18:01
4. redna seja Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

4. redna seja Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Osrednja točka 4. seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v sredo, 25. februarja, je bila Obravnava in sprejem Odloka proračuna za leto 2015. Kot se je nakazovalo že v razpravi o predlogu proračuna na 3. seji OS, so župan Miroslav Petrovič in svetniki, k predlogu proračuna podali kar nekaj amandmajev.

Prvi amandma župana Petroviča se je nanašal na znižanje prihodkov na postavki »Dohodnina«, saj je sedaj že znano, da bodo prihodki iz tega naslova nižji za 17.561,00 evrov, za enak znesek je zato predlagal sorazmerno znižanje na strani odhodkov. Naslednji amandmaji župana so se nanašali na povišanje sredstev za investicijsko vzdrževanje cest za 20.000,00 evrov, dotacijo župnijski Karitas Sv. Jurij za 1.000,00 evrov, postavitev avtobusnih postajališč za 6.000,00 evrov in za nabavo gasilskega vozila PGD Bolehnečici v višini 18.000,00 evrov. Predlagane amandmaje župana je vseh enajst svetnikov soglasno potrdilo.

Prav tako je bil soglasno potrjen amandma svetnika Alojza Štuheca ml., s katerim so povišali postavko za požarno varnost in zaščito za 3,500,00 evrov. Isti svetnik je podal tri amandmaje pri postavki gradnja občinskih cest, s katerimi je predlagal asfaltiranje treh odsekov cest v vaseh Žihlava, Bolehnečici in Slaptinci v skupni vrednosti 175.000,00 evrov, vendar jih je na podlagi mnenja župana in Odbora za proračun, da se najprej dogovori prioritetni vrstni red izgradnje občinskih cest, umaknil. Soglasno pa sta bila potrjena njegova amandmaja na Načrt razvojnih programov, da se v ta program uvrsti izgradnja pločnika in kolesarke poti ob rekonstrukciji državne ceste R2-439 v vaseh Žihlava in Bolehnečici.

Z dvema glasovoma »za« in 7 »proti«, je bil zavrnjen amandma svetnika Karla Mlinariča za asfaltiranje dela občinske ceste in avtobusnega postajališča v Dragotinskem vrhu, potrjen pa ni bil niti amandma svetnice Marijane Habjanič, s katerim je predlagala financiranje izgradnje cestne razsvetljave v delu vasi Grabonoš.

Odlok o proračunu za leto 2015, ki predvideva 4.800,419,00 evrov prihodkov in 4.957.368.00 evrov odhodkov, so svetniki, skupaj z Načrtom razvojnih programov 2015 – 2018, Kadrovskim načrtom za leto 2015, Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2015, Načrtom nabav in gradenj OU 2015, Sklepom o financiranju političnih strank ter Letnima programoma kulture in športa za leto 2015, potrdilo z deset glasovi svetnikov.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika