Proračun za leto 2015 sprejet v drugem branju

Občinski svet Občine Radenci v kompletni 16-članski sestavi

Filip Matko, sreda, 25. marec 2015 ob 12:21
4. seja Občinskega sveta Občine Radenci

4. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Glavna točka 4. seje, ki je potekala 24. marca popoldne v sejni sobi hotela Izvir v Radencih, je bila 2. obravnava proračuna Občine Radenci za leto 2015. V javni razpravi je bilo podanih pet pobud za spremembe, med temi je župan Janez Rihtarič podprl dve: 40.000,00 evrov se nameni gasilcem za nakup avtocisterne, Zavodu za turizem in šport Radenci pa se odobri lizing za traktor v višini 1.100,00 evrov. Soglasno pa sta bila sprejeta tudi dva amandmaja: nakup zemljišča velikosti 21 arov ter izgradnja nadstreškov na avtobusnih postajališčih. Skupni znesek prihodkov proračuna Občine Radenci za leto 2015 znaša 9.037.032,17 evrov, skupni znesek odhodkov pa 9.323.067,24 evrov. To pomeni že v samem startu proračunski primanjkljaj v višini 286.035,07 evrov.

Sicer pa od četrtega torka v marcu dalje deluje Občinski svet Občine Radenci v popolni 16-članski sestavi. Po nadomestnih volitvah dveh občinskih svetnikov 1. februarja letos je bil na redni 4. seji potrjen mandat dvema novoizvoljenima svetnikoma: Sašu Zidarju iz Radencev in Srečku Rautarju iz Okoslavcev (na seji je o tem poročala predsednica Občinske volilne komisije Mirjana Pintarič). Odslej Občinski svet Občine Radenci pod vodstvom župana Janeza Rihtariča (SLS) sestavljajo: Simona Mlinarič (SLS), Anja Trstenjak (SLS), Dejan Berič (SD), Kristjan Küčan (SD), Sašo Zidar (SD), Nikolaj Brus (Desus), Janez Konrad (Desus), Aleš Kaučič (Šport in zdravje), Miroslav Madon (Šport in zdravje), Vladimir Rantaša (NS-KD), Srečko Rautar (NS-KD), Zlatko Mir (LDS), Erik Ivanuša (Lista za razvoj Občine Radenci), Jožef Toplak (Lista Toplak Jožefa), Franc Himelrajh (SDS) in Ivan Klobasa (Lista »Sodelovanje«). Za podžupana je Janez Rihtarič izbral Aleša Kaučiča.

Župan Janez Rihtarič je poročal o svojih aktivnostih med 3. in 4. sejo, s svojimi pobudami in predlogi pa so sledili občinski svetniki: Janez Konrad (»neživljenjsko določilo države« za plačevanje vode), Miroslav Madon (asfaltiranje desetih metrov na koncu Župančičeve ulice, odvoz smeti izpred nenaseljenih hiš, neprimernost nekaterih opravil redarjev), Jožef Toplak (potreba po asfaltiranju prekopov preko ceste med Boračevo in Janževim vrhom, potreba po označbi pri izvozu z avtoceste za Radence), Ivan Klobasa (pogosto redarji v Okoslavcih) in Zlatko Mir (ob oznaki za Radence z avtoceste še znak Stop za tovornjake, še vedno občani odlagajo smeti kjerkoli, spremeniti omejitev 50 km na cestah, kjer so urejene traktorske in kolesarske steze ter pločniki).

Na samem začetku seje je kot občan bil na seji prisoten Roman Leljak v imenu Civilne iniciative Radenci, kajti med 3. in 4. sejo je ta asociacija na sedežu Občine Radenci pregledala vso dokumentacijo v zvezi z denacionalizacijskim postopkom (vračanje stavbe na Panonski cesti 1 v Radencih), a svetniki so sprejeli sklep, da bodo o tem spregovorili na naslednji seji. Do takrat želijo dobiti v roke poročilo oziroma vse pripombe, ki jih ima Civilna iniciativa Radenci okrog plačil v višini okrog 410.000,00 evrov (to je Občina Radenci plačala upravičencem zaradi nekoriščenja stavbe po sklepu sodišča), poleg predstavnikov Civilne iniciative Radenci pa bi naj bil tedaj na seji tudi odvetnik v imenu Občine Radenci (najverjetneje 21. aprila !).

Po skrajšanem postopku je bil sprejet odlok o turistični taksi v letu 2015. Z odlokom se povečuje vrednost turistične takse z 8,8 točk (1,12 evra) na 11 točk (1,265 evra) kar pomeni v letošnjem letu za 10 odstotkov več sredstev iz tega naslova v občinskem proračunu. Nadalje je bil sprejet sklep o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo, ki ga je pripravilo podjetje SIM Radenci (poročal je Zlatko Mir), tudi sklep o potrditvi elaborata o izvajanju gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo (cena za kubik vode za občane ostaja nespremenjena), še sklep o potrditvi programa oskrbe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (cena kanalščine za občane ostaja nespremenjena); sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (cena odvoza odpadkov ostaja za občane nespremenjena, v imenu podjetja Saubermacher je bil prisoten Franc Knaus); sklep o podelitvi brezplačne služnosti na parceli pri gasilskem domu v Radencih, kjer bo PGD Radenci-Boračeva gradilo prizidek ter sklep o prispevku Občine Radenci v višini 5.000,00 evrov za gradnjo novega gasilskega doma na Hrašenskem vrhu. Seznanili pa so se podrobno še o izvajanju mednarodnega projekta »5 poštnih kočij« (štiri slovenske in štiri madžarske občine), kjer je Zavod za turizem in šport Radenci »utrpel« izgubo 34.000,00 evrov (pod vodstvom prejšnje direktorice) zaradi nepravilnosti pri izvedbi projekta. Pred sejo občinskega sveta sta o tej problematiki imela razpravo Odbor za finance (predsednik Zlatko Mir) in Statutarno-pravna komisija (predsednik Janez Konrad), ki predlagajo iskanje odgovornega za nastali primanjkljaj in to so potrdili tudi občinski svetniki.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika