Pričetek praznovanja Občine Rogašovci

Cepič Stare trte z mariborskega Lenta posajen na Pertoči

Filip Matko, nedelja, 19. april 2015 ob 09:45
Praznovanje Občine Rogašovci

Praznovanje Občine Rogašovci

Z zasaditvijo cepiča Stare trte - modre kavčine oz. žametne črnine - z Lenta v Mariboru pri medgeneracijskem središču oziroma gasilsko-vaškem domu na Pertoči se je v petek, 17. aprila zvečer, pričelo letošnje praznovanje občinskega praznika v Občini Rogašovci na Goričkem v Prekmurju.

Že od leta 1980 dalje gasilci s Pertoče sodelujejo z gasilci iz Malečnika pri Mariboru in ob enem izmed njihovih srečanj je beseda nanesla na Staro trto in »beseda je meso postala«. Na pobudo poveljnika PGD Pertoča, Antona Čontale, je PGD Malečnik posredovalo željo mariborskemu županu in ob letošnjem 36-em rezu Stare trte je Mestna občina Maribor enega izmed petih cepičev namenila PGD Pertoča.

Brači iz Malečnika že 28 let opravljajo trgatev na Lentu in član PGD Malečnik, Alojz JenušSlavek, je že 28 let ovtar-skrbnik Stare trte. Prav njega je mariborski župan dr. Andrej Fištravec pooblastil, da prenese in posadi na Pertoči sadiko najstarejše trte na svetu, ki je kot takšna, stara preko 400 let, vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov.

Po pozdravu predsednika PGD Malečnik, Vladimirja Stožerja, se je ob zvokih Vinskih bratov iz Gederovec, ki jih vodi Peter Avguštin, množica obiskovalcev zbrala ob južni strani gasilsko-vaškega doma na Pertoči, kjer je že bilo pripravljeno tradicionalno leseno ogrodje za vinsko trto. Tam je ovtar Slavek s predpasnikom (obvezna oprema !) nagradil Jožeta Mencigarja, ki bo lastniku trte PGD Pertoča in skrbniku trte, županu Občine Rogašovci Edvardu Mihaliču, kot viničar odgovoren za dobro uspevanje in rast modre kavčine oz. žametne črnine v tem delu Prekmurja. Ovtar Slavek in viničar Jože sta tedaj skupaj posadila trto, prebrana in predana je bila tudi obredna listina, ni pa manjkala zdravica s spremljajočimi napitnicami, ki so jih zapeli člani pevske skupine Rožmarin, ki deluje pri Kulturno turističnem društvu Sončnica na Pertoči. Tem so se s svojimi glasovi in instrumenti pridružili tudi fantje skupine Vinski brati iz Gederovec.

Tako se je na povsem sproščen, prijeten in predvsem domač način pričela vrsta prireditev, ki bodo sledile v naslednjih dneh v čast občinskega praznika Občine Rogašovci. Tega bodo obeležili 26. aprila, kajti sovpada z zavetnikom njihove župnijske cerkve sv. Jurijem. Je pa te dni že izšla v 1000 izvodih 16. praznična izdaja glasila »Gorički vrh«, ki ga izdaja Občina Rogašovci in ga prejmejo vsa gospodinjstva v tej gorički občini.


Več v Kultura in izobraževanje