Občani Občine Sv. Jurij ob Ščavnici praznujejo

Dobitnika občinskih priznanj sta Mirko Ljubec in Karl Vrbnjak

Branko Košti, sobota, 25. april 2015 ob 20:55
Slovesnost ob prazniku Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slovesnost ob prazniku Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V Občini Sv. Jurij ob Ščavnici se v teh dneh odvijajo številne prireditve v okviru praznovanja 21. občinskega praznika. Ena izmed njih je bila svečana proslava v petek, 24. aprila v Kocbekovi dvorani KUS, katere so se poleg številnih občanov, članov Občinskega sveta in Občinske uprave, župana Miroslava Petroviča in podžupana Ivana Frasa, udeležili številni gostje - poslanec DZ Jožef Horvat, županja in župani sosednjih in drugih občin: Sv. Andraža v Slov. Goricah Darja Vudler, Gornje Radgone Stanislav Rojko, Radenci Janez Rihtarič, Križevci mag. Branko Belec, Veržeja Slavko Petovar in podžupan Občine Cerkvenjak Andrej Kocbek, ter načelnik UE G. Radgona Marjan Potisk.

Po jürjovški himni, zapele so jo domače ljudske pevke, je besedo povzel gostitelj, župan Miroslav Petrovič. Poudaril je, da je občina v 21-tih letih več kot opravičila svoj obstoj, saj je bilo zgrajenih veliko cest, vodovodnega omrežja, pridobljeni so bili objekti posebnega družbenega pomena (vrtec, šola, mrliška vežica, KUS), s čimer so bili ustvarjeni minimalni pogoji za življenje občanov, kar je preprečilo izseljevanje ljudi iz občine. Za prispevek k razvoju je izrazil zahvalo prejšnjima županoma Slavku Mihaliču in Antonu Slani, kakor tudi vsem sestavam občinskih svetov in ostalih občinskih organov, skupaj z občinskimi upravami.

Zaveda pa se, da je kot župan prevzel veliko odgovornost, saj je treba urediti še veliko stvari, potrebnih za še prijaznejšo občino do svojih občanov. V pripravi je uvedba občinske blagajne, kjer bodo občani lahko enkrat tedensko plačevali položnice brez plačila provizije, vzpostavljena pa je tudi nova, sodobna spletna stran občine, ki omogoča hiter dostop do informacij in elektronsko oddajanje vlog. Sicer pa se bo sam, skupaj z občinsko upravo, trudil nadaljevati dobro zastavljene stvari in postopoma uvajati izboljšave na področjih, kjer je to potrebno. Seveda se ni mogel izogniti nižjemu financiranju občin s strani države. Kljub temu, je v letošnjem proračunu, katerega največji del zajemajo transferji občanom, zagotovljen približno enak znesek tudi za delovanje društev s področja kulture, športa, kmetijstva in požarnega varstva. Na področju investicij največji delež predstavlja sofinanciranje pomurskega vodovoda, pravkar se gradi del kanalizacijskega omrežja z ostalo infrastrukturo na Ivanušovem bregu pri Sv. Juriju, letos pa je načrtovana še rekonstrukcija občinske ceste Grabšinščak – Terbegovci, projektira pa se čistilna naprava v Biserjanah za aglomeracijo Sv. Jurij ob Ščavnici. Predvidena je tudi izgradnja optičnega omrežja, kar pa je odvisno od uspeha na razpisu.

Slavnostni govornik Jožef Horvat je povedal, da dejstvo, da Občina Sv. Jurij ob Ščavnici praznuje svoj praznik v dneh okrog godovanja Sv. Jurija razume »kot vaše zavedanje svojih korenin, razumem ga kot sporočilo sedanjim in bodočim generacijam, da tukaj v Sv. Juriju in okolici vsaj 700 let živijo dobri ljudje, sicer se ne bi ohranili«. Poklonil se je tudi svetojurjevškim akademikom: »Dolg je njihov seznam in lahko ste ponosni na Korošca, Krefta, Trstenjaka, Kocbeka, Grmiča in mnoge druge, ki so zaznamovali tok slovenskega družbenega razvoja in povsem logično je, da so prav znane osebe, ki koreninijo tukaj v Sv. Juriju ob Ščavnici, dale navdih po imenovanju Sv. Jurija ob Ščavnici za Prleške Atene. To je vaš brand, to je vaša blagovna znamka, gojite in razvijajte jo danes in v prihodnje«. Čestital je vsem zaslužnim za nastanek občine Sv. Jurij, saj je lokalna samouprava zelo pomembna, ker je ljudem najbližja. Poudaril je nujnost varovanja naše lokalne samouprave in spomnil na ministra, ki je hotel kar ukiniti polovico občin, tudi Sv. Jurij, kar bi bila seveda kršitev evropske listine lokalne samoprave.

Župan Miroslav Petrovič in podžupan Ivan Fras, hkrati tudi predsednik Komisije za priznanja, sta podelila Plaketo občine Mirko Ljubecu iz Kokolajnščaka za zasluge pri nastanku občine in za dolgoletno delo v občinskih organih. Kar pet mandatov je bil član Občinskega sveta, deloval je predvsem na področju občinskih javnih služb in komunalne dejavnosti in tako bistveno prispeval k izgradnji cestne infrastrukture in oskrbe s pitno vodo. Kot član Statutarno-pravne komisije, je pripomogel k sprejetju noveliranega Statuta Občine Sv. Jurij. Drugi letošnji nagrajenec je Karl Vrbnjak iz Dragotincev, ki se je kot dolgoletni aktivni športnik po koncu uspešne boksarske kariere posvetil teku. Z njegovimi uspehi na tekaških tekmovanjih v veteranski kategoriji, tekmuje na različnih razdaljah, od 5 km do maratonov, je kraj Sv. Jurij postal prepoznaven v evropskem prostoru, to prepoznavnost so še okrepili zdaj že tradicionalni vsakoletni Blaguški teki, ki sodijo v nabor tekov za srednjeevropski pokal, njihov iniciator in glavni organizator pa je prav on. Karl je tudi gonilna sila ŽRK Milenium, kar 7 let je bil tudi kondiocijski trener igralk. Za svoje zasluge je prejel Grb Občine Sv. Jurij.

S kulturnim programom so slovesnost ob prazniku občine polepšali folklorniki, mlada glasbenika Urban Kurbos in Aljaž Ferenc ter domače ljudske pevke.