V Veržeju nastaja parkirišče za 62 osebnih vozil

Vrednost gradbenih del znaša okrog 160 tisoč evrov, dela pa naj bi bila zaključena v mesecu maju

Jože Žerdin, četrtek, 14. maj 2015 ob 14:28
Gradnja parkirišča v Veržeju

Gradnja parkirišča v Veržeju

Na komunalnem področju je občina Veržej pristopila k ureditvi osrednjega dela v naselju Veržej. Tako so stroji že zabrneli in začela so se izvajati komunalna in gradbena dela pri ureditvi osrednjega parkirišča za 62 osebnih vozil.

Ureditev novih parkirnih površin bo v bližini osrednjega trga in parka Slavka Osterca, pokopališča, župnijske cerkve svetega Mihaela in trgovine z živili, okrepčevalnice in pošte. Gre za tretjo fazo ureditve osrednjega dela naselja Veržej. V naložbeni investiciji se bo uredilo novih 62 parkirnih mest za osebna vozila, s pločnikom in dovozno cesto v velikosti 3.100 m2. Z ureditvijo parkirišča bo prišlo do večje prometne varnosti tako za motorni promet, kot za pešce. Uredila se bo tudi javna razsvetljava na osrednjem parkirišču, odvodnjavanje voda s parkirišča (meteorna kanalizacija), izboljšala se bo podoba osrednjega dela naselja Veržej in s tem večja turistična privlačnost.

Ker je zemljišče v območju varstva kulturne dediščine je bilo potrebno pri projektiranju upoštevati pogoje, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota Maribor. Vrednost gradbenih del znaša okrog 160 tisoč evrov. Dela naj bi bila zaključena v mesecu maju.