Velika poučna vaja zaščite in reševanja v Biotermah Mala Nedelja

Vajo si je z zanimanjem ogledalo veliko obiskovalcev

Branko Košti, sobota, 30. maj 2015 ob 21:18
Gasilska vaja v Biotermah

Gasilska vaja v Biotermah

V petek, 29. maja, je bila v Biotermah pri Mali Nedelji izvedena velika poučna vaja zaščite in reševanja, katera je bila načrtovana v skladu s programom Bioterm in Programom usposabljanj sil za zaščito in reševanje občine Ljutomer. Načrt za vajo, je na podlagi izdanega sklepa županje Občine Ljutomer, mag. Olge Karba, v sodelovanju z odgovornimi za požarno varnost v Biotermah, izdelal poveljnik PGD Mala Nedelja, Vito Matjašič.

Vaja je bila dogovorjena znotraj prostovoljnih gasilskih društev sektorja Mala Nedelja, sosednjih društev, ki mejijo na matično društvo Mala Nedelja, PGD Ljutomer kot osrednje občinske enote, ekipe gasilcev PGD Gornja Radgona z reševalno lestvijo, ekip nujne medicinske pomoči Bioterm, KO RK Ljutomer, Zdravstvenega doma Ljutomer in policije.

Predpostavka za vajo je bila požar, ki je zaradi napake na električni instalaciji okrog 17. ure, izbruhnil v Hotelu Bioterme. Ogenj je zajel prostore pralnice in se razširil v kletne prostore, močan dim pa se je po stopniščih širil v pritličje in nadstropja hotela. Grozila je nevarnost, da se ogenj razširi v nadstropje do sob za goste, ogrožena bi lahko bila fotovoltaična elektrarna na strehi, obstajala je tudi nevarnost širitve ognja na objekt s pokritimi bazeni, restavracijo in kuhinjo.

Naloge zaposlenih v hotelu so bile preprečiti paniko, goste pomiriti in evakuirati na, za to določen prostor - parkirišče čez cesto, pomagati pri evakuaciji poškodovanih in vodenje točne evidence evakuirancev.

Gasilske enote so skozi klet in požarno stopnišče izvedle napade v posamezna nadstropja, poiskale poškodovane, jih oskrbeli in predali v oskrbo enotam prve pomoči. Gasilci PGD Gornja Radgona so iz 3. nadstropja s pomočjo avto lestve rešili goste, ki zaradi dima niso mogli zapustiti zgradbe.

Vaja je bila načrtovana in izvedena kot poučna, zato so vsi postopki potekali nekoliko počasneje, kot bi v dejanski situaciji. Za številne obiskovalce, ki so si prišli vajo ogledat, je bila še posebej zanimiva in tudi poučna, saj je tajnik GZ Ljutomer Dušan Kosi, vse naloge in postopke gasilskih in reševalnih enot sproti strokovno komentiral.

Po končani vaji je sledila kratka analiza, v kateri so sodelovali poveljnik GZ Ljutomer Andrej Trstenjak, poveljnik CZ Občine Ljutomer, Branko Novak, sekretarka OO RK Ljutomer Maša Germšek in vodja Hotela Bioterme Maja Klemenčič. Vsi so ocenili, da je bila vaja dobro pripravljena in izvedena, manjše izkazane pomanjkljivosti pa bodo pripomogle k dopolnitvi in izboljšanju načrtov zaščite in reševanja iz tovrstnih objektov.

Poleg domačinov in gostov Bioterm, so si vajo ogledali še nekateri gostje iz sosednjih občin, saj so sodelovali gasilci PGD iz petih občin: Sv. Tomaža, Juršincev, Sv. Jurija ob Ščavnici, Ljutomera in Gornje Radgone, skupno okrog 80 gasilskih operativcev z vso tehnično opremo, skupno število aktivno sodelujočih v vaji je bilo čez sto. Vsem so ob zaključku, za dobro pripravljenost in prizadevno izvedene naloge, čestitali župan Občine Sv. Tomaž Mirko Cvetko, predsednik in poveljnik GZ Sv. Tomaž, Janez Obran in Albin Belšak, predsednik GZ Sv. Jurij, Anton Klemenčič in predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus.


Več v Kultura in izobraževanje