Otvoritev zeliščnega vrta Trebnik. V Ljutomer prihaja Tadej Slapnik.

Dan odprtih vrat Dvorca Trebnik in otvoritev zeliščnega vrta v neposredni bližini dvorca v Slovenskih Konjicah

Prlekija-on.net, sreda, 17. junij 2015 ob 12:17
Otvoritev zeliščnega vrta Trebnik

Otvoritev zeliščnega vrta Trebnik

Kooperativa Alpe Adria v sodelovanju z Ekološko kmetijo Meglič, Iršič Dragom – Zelišča Žičke Kartuzije, Majdo Temnik – Vrt Majnik in Dvorcem Trebnik – IP Mercator, Mladinskim centrom Dravinjske doline, TIC Slovenske Konjice, Literarnim društvom Gnezdo, Občino Slovenske Konjice ter Slovenskim forumom socialnega podjetništva, so v soboto, 13. junija, organizirali Dan odprtih vrat Dvorca Trebnik in otvoritev zeliščnega vrta v neposredni bližini dvorca v Slovenskih Konjicah.

Kot primer pozitivne prakse na tem področju so se dogodka udeležili tudi posamezniki iz Prlekije. Do podrobnosti je bil predstavljen potek revitalizacije zeliščnega vrta in načrti za prihodnost. Organiziran je bil ogled vrta z Ireno Vrečko, upravnico vrtov in strokovnjaki za zeliščarstvo: Majdo Temnik, Dragom Iršičem in mag. Martino Robečer. Sodelavka prleškega družinskega in mladinskega centra - socialnega podjetja Saška Škrjanec se je ob tej priložnosti srečala tudi s tamkaj živečim Tadejem Slapnikom. Tadej Slapnik opravlja naloge državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade ter je pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter za razvoj socialnega podjetništva.

Tadej Slapnik je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Pred nastopom položaja državnega sekretarja je bil zaposlen v Evropskem parlamentu kot asistent evropskega poslanca Iva Vajgla.
 
Več let je pomagal pri snovanju in zagonu več socialnih podjetij in delavskih zadrug v Sloveniji ter zagonu številnih drugih socialno-podjetniških pobud. Sodeloval je pri pripravi nacionalne Strategije razvoja socialnega podjetništva 2013–2016 ter njenega izvedbenega programa. Je ustanovitelj in generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva, aktiven tudi na mednarodni ravni. Spremlja tudi razvoj različnih pobud s področja podjetništva mladih in drugih ranljivih družbenih skupin.
 
V obdobju 2009-2012 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, ko je sooblikoval Zakon o socialnem podjetništvu. Med leti 2004 in 2009 je bil direktor Mladinskega centra Dravinjske doline, v obdobju 2000-2004 je opravljal funkcijo sekretarja državnozborske poslanske skupine. Med leti 2002 in 2006 je bil član Upravnega odbora Sklada za razgradnjo nuklearne elektrarne Krško. V obdobju med 1998 in 2013 je bil tudi član Občinskega sveta Slovenske Konjice.
 
Tadej Slapnik se je rodil 17. oktobra 1973 in živi v Slovenskih Konjicah. Je poročen in oče dveh otrok.
Med drugim je potrdil, da sta se že z ljutomersko županjo mag. Olgo Karba dogovorila za izvedbo posveta o socialnem podjetništvu, razvoju socialnega zadružništva in samooskrbi, ki bo kmalu organiziran v Prlekiji ter bo predstavljal nadaljevanje aktivnosti v skladu s Pismom o nameri, ki je bilo podpisano pred časom glede razvoja socialnega podjetništva v Prlekiji in so ga podpisali Slovenski forum socialnega podjetništva, Občina Ljutomer in MCP-PC NVO, so.p., o čemer smo poročali.

Kooperativa ALPE ADRIA, z.b.o., so.p. je pravična trgovina (zadruga) s statusom socialnega podjetja, temelječa na partnerstvu med pridelovalci, posredniki in odjemalci v agroživilski verigi. Dobaviteljem in kupcem omogoča sodelovanje pri oblikovanju pravične cene za slovenske kmetijske pridelke in izdelke. Pravična trgovina zagotavlja nabavo in prodajo lokalnih pridelkov in proizvodov na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij. Pravična cena je pa tista, ki pokrije vse stroške in zagotovi normalen dohodek za vse deležnike. Kooperativa je mreža skupnega in več območnih regijskih oskrbnih centrov v Ljubljani, Radovljici, Novi Gorici, Cerknici, Slovenskih Konjicah in Grosupljem. Lokalno prisotnost vzpostavljajo tudi v drugih krajih in po besedah Škrjančeve, bi bilo zelo dobro da bi se vzpostavila tudi v Prlekiji. O vsem tem in mnogo več o socialnem podjetništvu se bo govorilo na izredno zanimivem posvetu, ki po organiziran v bližnji prihodnosti v partnerstvo z Občino Ljutomer in prisotnostjo Tadeja Slapnika.

Rudi Stegmüller


Več v Kultura in izobraževanje