Pri nadvozu v Pavlovcih bodo izvedli nov potek železniške proge z novimi radiji

Novi radiji so zasnovani tako, da bodo omogočali hitrost vlakov do 120 km/h

Prlekija-on.net, sreda, 17. junij 2015 ob 13:042
Gradnja nadvoza v Pavlovcih

Gradnja nadvoza v Pavlovcih

V sklopu projekta rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah, tudi na Ormoškem gradijo podvoze in nadvoze.

En nadvoz, izvennivojsko križanje ceste in proge, se gradi v Pavlovcih, na regionalni cesti R1-230 (Ljutomer - Ormož), kjer poteka tudi izvedba novega poteka proge z novimi radiji, ki so zasnovani tako, da bodo omogočali hitrost vlakov do 120 km/h. Proga se bo ob tem nekoliko prestavila, dolžina nove trase železniške proge je okoli 2 km, prečni premiki osi tira glede na obstoječo traso proge pa znašajo do 160 metrov.

Pri posodovitvi so porušili tudi nekaj objektov, regulirali Pavlovski potok na dveh odsekih, postavili bodo postajališče Pavlovci na novi lokaciji in ukinili štiri obstoječe nivojske prehode. Umestili bodo tudi avtobusno postajališče v obeh smereh vožnje ter postavili elektro napajalno postajo.

Nadvoz Pavlovci