Društvo Zdrava pot

Društvo Zdrava pot

Društvo Zdrava pot, torek, 14. julij 2009 ob 11:37
Društvo Zdrava pot

Društvo Zdrava pot

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti »ZDRAVA POT« že več kot dve leti izvaja terensko delo za uporabnike nedovoljenih drog na področju SV Slovenije, s ciljem, da bi dosegali t. i. skrite skupine uporabnikov nedovoljenih drog in jih opremili s pomembnimi informacijami o preprečevanju poškodb zdravja, pravicah uporabnikov ter možnosti reševanja socialnih in drugih stisk.
Vsi programi, ki jih na društvu izvajamo, so verificirani s strani Socialne zbornice Slovenije ter v velikem deležu finančno podprti s strani MDDSZ in MOM.

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot je pridobilo novo kombinirano vozilo za delo na terenu. Društvo je bilo za izvajanje terenskega dela izbrano na javnem razpisu Ministrstva za zdravje in je v ta namen dobilo v uporabo posebej prirejeno kombinirano vozilo. V vozilu je priročna pisarna (internetni priklop, električna energija, hladilnik, postelja, predali v katerih je sanitetni in ostali material,…). Namen tovrstnega dela z odvisniki je doseči tako imenovano skrito populacijo uporabnikov nedovoljenih drog, to so tisti odvisniki, ki ne prihajajo v institucije, posebej pa s tistimi, ki z uživanjem drog šele začenjajo. Na terenu bomo pokrivali širše območje severovzhodne Slovenije (Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Murska sobota, Gornja Radgona, Ormož, Lendava… in drugod kjer se pokaže potreba), terenski delavci pa bomo nudili predvsem naslednje storitve:
  • informiranje in svetovanje v zvezi s tveganim vedenjem
  • podajanje informacij o ustreznih ustanovah in drugih programih
  • spremstvo na različne ustanove pomoči
  • razdeljevanje medicinskih materialov in informativnih gradiv
  • opravljanje osebnih svetovanj ter pomoč za motivacijo uživalcev drog k pozitivnim vedenjskim spremembam.
Pri nas lahko odvisniki dobijo denimo sterilen material, vzpodbujamo jih k zamenjavi injekcijskih igel, s čimer skušamo preprečiti nadaljnjo škodo za njihovo zdravje. Hkrati z delovanjem na terenu dobimo vpogled v narkomansko sceno in dragocene podatke za naše nadaljnje delo.

Terensko delo je inovativen pristop v Sloveniji, ki nudi možnost širjenja stikov z uporabniki drog na način, ki vzpostavlja vključevanje uporabnikov v program na različnih lokacijah, zato vas vabimo k sodelovanju, predvsem v smislu razumevanja našega dela in prepoznavanja terenskega vozila h kateremu bodo uporabniki pristopali z večjo mero zaupanja v kolikor boste z namenom našega dela seznanili vaše delavce na terenu.
{mos_sb_discuss:7}