Konferenca NENE 2009

Dr. Romana Jordan Cizelj na konferenci NENE 2009

Tanja Ozvatič, torek, 15. september 2009 ob 19:17
Romana Jordan Cizelj

Romana Jordan Cizelj

Na Bledu med 14. in 17. septembrom 2009 v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije poteka mednarodna konferenca Nuclear Energy for New Europe.
Včerajšnjega odprtja konference se je udeležila tudi slovenska poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan Cizelj.

V ponedeljek, 14. 9. 2009, je dr. Romana Jordan Cizelj na povabilo Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije nastopila na mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe (NENE) 2009 na Bledu. V svojem govoru je opozorila na konstantno naraščanje porabe energije kot tudi dejstva, da Evropska unija uvaža večino energije iz politično manj stabilnih držav, da je energetska mešanica relativno revna in naše okolje ogroženo. Predstavila je napore Evropskega parlamenta v zadnjih letih in njegove najpomembnejše cilje pri oblikovanju skupne energetske politike.

V sedanji situaciji argumenti za jedrsko energijo postajajo močnejši kot v preteklosti. Jedrska energija prinaša nekatere jasne prednosti, med drugim ne povzroča izpustov toplogrednih plinov. Cena urana ima majhen vpliv na ceno električne energije, ki jo proizvedejo jedrske elektrarne, pa tudi dobava urana poteka iz stabilnih držav. V Evropi torej jedrska energija začenja dobivati bolj pozitiven predznak kot pred leti. Evropski parlament je v zadnjem obdobju sprejel jasna in močna sporočila o povečanem pomenu jedrske energije. Po mnenju dr. Jordan Cizelj pa je potrebno prebivalstvo argumentirano in pregledno obveščati o varnosti jedrske energije, predvsem pa skrbeti za zadostno število visoko usposobljenih strokovnjakov. »Konferenca NENE 2009 je le en, a odličen prispevek k svetovnemu znanju in raziskovalni družbi,« je ob koncu dejala dr. Romana Jordan Cizelj.

Odprtja konference so se poleg poslanke Evropskega parlamenta in številnih domačih in tujih strokovnjakov udeležili tudi direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije dr. Boštjan Končar, predsednik Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj Državnega zbora RS mag. Branko Grims in direktor Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo v RS mag. Janez Kopač.