Dnevi varstva pred snežnimi plazovi

Pa smo jo le dočakali, pravo zimsko pravljico

Karmen Razlag, četrtek, 17. januar 2013 ob 13:05
V zadnjih dneh nas je, nekatere prijetno, spet druge manj, presenetila zima in nam nasula kar precej snega. V spokojni lepoti zimske pokrajine čakajo na nas zimska doživetja in radosti. Polni idej, kaj vse lahko počnemo, izbiramo med pohodom s krpljami, smučanjem, turnim smučanjem in obiskom gora, tekom na smučeh, deskanjem in sankanjem – skratka, nepozabni trenutki čakajo na nas. Seveda pa se je ob tem potrebno zavedati, da je zaradi obilice zapadlega snega povečana nevarnost snežnih plazov in se obisk visokogorja do nadaljnjega odsvetuje.

Nasveti za varnejše gibanje v gorskem svetu pozimi
Planinska zveza Slovenije (PZS) na svojih spletnih straneh opozarja na nevarnost snežnih plazov in v ta namen so pripravili tudi Nasvete za varnejše gibanje v gorskem svetu pozimi.

Svetujejo, da se na vsako turo dobro pripravimo in pridobimo čim več potrebnih informacij o načrtovani turi. Predlagajo tudi, da se včlanimo v planinsko društvo, kjer pod vodstvom izkušenih vodnikov PZS in inštruktorjev planinske vzgoje pridobimo osnovno znanje za varnejše obiskovanje gora.

Med drugim podajajo natančne informacije o snežnih plazovih, vrstah le-teh, kakšni so dejavniki za njihov nastanek, kakor tudi o:
  • prerezu snežne odeje oz. snežnem profilu;
  • preizkusu sprijetosti posameznih snežnih plasti;
  • kako ukrepamo ob nesreči in kaj naj bo v vsaki torbici prve pomoči;
  • navajajo seznam obvezne opreme, ki je potrebna za obisk gora pozimi med katerimi je seveda tudi plazovni trojček, ki omogoča hitro lociranje in izkop ponesrečenca v plazu. Sestavljen je iz plazovne žolne, plazovne sonde in plazovne lopate;
  • zatem nadalje navajajo kakšen je potek iskanja ponesrečenca v plazu s pomočjo plazovne žolne (potek grobega in finega iskanja, sondiranja, kakor tudi izkopavanja).
Vso omenjeno znanje si je moč pridobiti na organiziranih zimskih tečajih, ki jih navajamo spodaj.

Nabor tečajev za varnejše gibanje v gorah pozimi:

19.-20. 1. 2013
Komisija za reševanje iz plazov Gorske reševalne zveze Slovenije organizira tradicionalne Dneve varstva pred snežnimi plazovi v Vadbenem centru Slovenske vojske na Pokljuki.

15.-27. 1. 2013
Društvo strmina organizira Zimski tečaj varne hoje v Planinskem domu na Zelenici in v gorah nad Zelenico.

1.-2. 2. 2013
Društvo Gorska reševalna služba Kamnik organizira Tečaj varne hoje v gore v zimskih razmerah na Veliki planini.

2.-3. 2. 2013
Planinsko društvo Tržič in njegov vodniški odsek vabi člane planinskih društev na dvodnevni tečaj zimskega gorništva na Zelenici. Namenjen občasnim ali rednim planincem, ki bi radi gore varneje obiskovali tudi pozimi.

16.-17. 2. 2013
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z GRS Tržič vabi na dvodnevni mednarodni tečaj varstva pred snežnimi plazovi. Vsebinsko bogat program obsega teoretični in praktični del tečaja, ki bo potekal v Planinskem domu na Zelenici (1536 m) in v bližnji okolici.

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov
Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov sestoji iz oznake posamezne stopnje, torej od majhne do zelo velike, obrazložitvijo kakšna je pri kateri stopnji stabilnost snežne odeje in verjetnost proženja snežnih plazov, kakor tudi navedbo priporočil oz. opozoril za gibanje po zasneženi pokrajini. 

Agencija RS za okolje v aktualnih mesecih izdaja poročila in objavlja sveže podatke o snežnih razmerah. Poročilo samo pa seveda ni zagotovilo za varno turo in je pri načrtovanju ture potrebno upoštevati tudi ostale dejavnike tveganja kot so veter, temperatura, podlaga oz. tla, nadmorska višina, število udeležencev na turi ...

Trenutna nevarnost snežnih plazov na območju Julijskih Alp je velika (4. stopnja). Pričakuje se tudi spontano plazenje srednje velikih plazov nesprijetega snega predvsem s strmejših pobočij. Drugod po gorah je nevarnost plazov 3. stopnje.

Signalna tabla na Ljubelju za prikaz nevarnosti snežnih plazov
S 15. januarjem 2013 je na parkirišču platoja Ljubelj, kjer je izhodišče za Zelenico, pričelo delovanje signalne table. Glavni namen table je nazoren prikaz in opozarjanje obiskovalcev na aktualno stopnjo nevarnosti proženja snežnih plazov za področje Zelenice. Uporabili so že obstoječo tablo, na kateri se bo dnevno, do 8 ure zjutraj, spreminjala nastavitev prikaza ustrezne stopnje nevarnosti proženja plazov.

V spodnji galeriji si lahko ogledate potek dvodnevnega tečaja Dnevi varstva pred snežnimi plazovi v organizaciji Podkomisije za reševanje iz plazov Gorske reševalne zveze Slovenije v Vadbenem centru Slovenske vojske na Pokljuki.