Kompetence - največja vrlina in prednost posameznika v organizaciji

Mirjana Ivanuša Bezjak, nedelja, 21. maj 2006 ob 18:51
Kompetence - največja vrlina in prednost posameznika v organizaciji

Kompetence - največja vrlina in prednost posameznika v organizaciji

Odlomek iz najnovejše knjige avtorice Mirjane Ivanuša-Bezjak Zaposleni največji kapital 21. stoletja. Več o knjigi lahko preberete tukaj.

Ljudje smo si različni. Na določenih področjih so eni uspešnejši od drugih. Z rahlo »zavistjo« opazujemo svoje sodelavce, ker:
•  imajo "nekaj", kar jim omogoča, da so na delu uspešni;
•  imajo "nekaj", kar jim omogoča obvladovanje problemov v različnih situacijah;
•  imajo "nekaj", kar jim omogoča učinkovito aplikacijo znanja v praksi;
•  imajo "nekaj", kar jih ločuje od začetnika;
•  imajo "nekaj", kar jih dela drugačne in »unikatne« itd.

Odgovor na to vprašanje nam daje pojem »kompetence« (angl. competency, nem. Kompetenz).
Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo kompetenca definira kot obseg, mero odločanja, določeno navadno z zakonom, pristojnost, pooblastilo. Besedo kompetenten pa definira kot: 1. nanašajoč se na kompetenco; pristojen, pooblaščen in 2. ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican.

Iz gornjih definicij ne moremo izluščiti pomena, ki se nanaša na človekove lastnosti. Le-te po treh desetletjih ponovno odkrivajo v kadrovskih službah in na področju izobraževanja.

Govorimo o kompetencah na področju upravljanja človeških virov v organizacija ter o kompetencah na področju izobraževanja, ki jih pridobivajo v času študija udeleženci programa.

Ena od definicij se glasi: Kompetenco definiramo tudi kot celoto vedenjskih vzorcev, ki jih mora posameznik obvladovati, če želi uspešno in učinkovito opravljati zaupano mu delo.
Kompetence predstavljajo zmožnost vsakega posameznika, kako zna aktivirati, uporabiti in povezovati pridobljeno znanja v zapletenih, raznovrstnih in nepredvidljivih in težavnih situacijah.

Kompetence so zbir sposobnosti, znanja, spretnosti, veščin, stališč, samopodobe, motivacije, socialne vloge in pogledov ter reakcij vsakega posameznika na določene situacije.

Kompetence posameznika spoznamo šele pri njegovem vsakodnevnem delovanju v različnih delovnih in življenjskih okoliščinah. Pri tem se ljudje med seboj razlikujejo. Vsakdo se v različnih življenjskih situacijah odziva drugače, se obnaša drugače, deluje drugače, je drugačen. Poleg vprašanja, kaj zna določena oseba, se vedno pogosteje sprašujemo, kako se oseba odziva in deluje v določenih situacijah. Zanima nas, na kak način se bo lotila reševanja problemov ter kako bo komunicirala s sodelavci in strankami.

Kompetence so tiste lastnosti, ki posamezniku omogočajo učinkovito in uspešno ter kakovostno opravljanje zahtevanih aktivnosti, ki so opredeljene v njegovem opisu del in nalog.

Vsaka organizacija določi seznam kompetenc, ki jih zahteva dejavnost, način dela, oblika organiziranosti določenega podjetja. Nato imajo vsi opisi del in nalog enake kompetence. Vsako delovno mesto pa ima seveda različno zahtevano stopnjo kompetenc.

Primer kompetenc, ki se zahtevajo za zasedbo posameznega delovnega mesta je razviden iz naslednjega primera.

Naziv delovnega mesta: Svetovalec – komercialist podjetja

Kompetence
Zahtevana kompetenca (od 0 do 5)

zahteva
jaz
drugi
1. zavzetost za doseganje rezultatov in prevzemanje odgovornosti
4


2. sposobnost uporabe funkcionalnega znanja in izkušenj
4


3. pozitiven odnos do sprememb in zavzetost za stalno učenje
4


4. obvladovanje lastnega dela in časa
5


  

Za delo z ljudmi
5


1. sposobnost medosebne komunikacije
4


2. sposobnost javnega nastopanja
3


3. sposobnost delegiranja nalog in postavljanja ciljev
3


4. prepoznavanje kompetenc zaposlenih
4


5. sposobnost ravnanja z ljudmi
4


6. sposobnost obvladovanja konfliktov
3


7. sposobnost za delo v timu in skupini
4


8. sposobnost pogajanja
3


Za delo z informacijami
3


1. sposobnost vodenja projektov
4


2. občutek za prostor, estetski videz in razmeščanje (pozicioniranje)
4


3. poznavanje poslovnih procesov
5


4. občutek za natančnost, ažurnost
5


5. pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili nadrejenega
4


6. upoštevanje standardov kakovosti
3


    
Osebnostne in vedenjske
 

1. sposobnost odločanja2. sposobnost strateškega razmišljanja
4


3. dajanje osebnega zgleda drugim
4


4. vestnost, poštenost, etičnost
4


5. sposobnost analitičnega mišljenja in izražanja
3


6. sposobnost kreativnega mišljenja in izražanja
4


7. sposobnost odkrivanja in odzivanja na priložnosti
5


8. občutek za urejenost sebe in delovnega okolja
5Ali vaš opis delovnega mesta že vključuje kompetence, ki so potrebne za vašo delovno mesto? Če ne, jih sami napišite.

Rešitvi prve kolone smo dodali še dve koloni. V drugi koloni – jaz ocenite sami sebe. V tretji koloni pa vas naj oceni en družinski član. Dobili boste zanimivo primerjavo. Pri kompetencah, kjer bo ocena odstopala za več kot + ali – 1 oceno se morate vprašati zakaj. Poiskati morate vzrok odstopanj.

Za konec izberite 5 vaših kompetenc, kjer ste se ocenili najvišje. Tu ste najboljši, s tem se lahko pohvalite.
{mos_sb_discuss:7}Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.