1. Cene

Cene so končne in veljajo za objavo pravočasno oddanega oglasa, pripravljenega za objavo. Osnovna priprava, obdelava in popravljanje oglasov je zaračunano v ceno. Večji popravki in izdelava zahtevnejših oglasov, je po dogovoru glede na dejanske stroške.

2. Naročilo oglasnega prostora

Osnova za objavo oglasa je pogodba ali naročilo dostavljeno v pisni obliki po pošti ali e-pošti, katerega pošiljatelj je razpoznaven iz naslova oz. elektronskega naslova. Novi naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja. Oglasni prostor je potrebno rezervirati z naslovitvijo pošte ali e-pošte na naš kontakt.

3. Reklamacije

Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki v roku 8 dni po objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge, ne odgovarjamo.

4. Vsebina oglasov

Sporočila oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren naročnik. Pridržujemo si pravico, da oglasov, ki niso v skladu z uredniško politiko, ne objavimo.

5. Način priprave oglasov

Sprejemamo oglase pripravljene v JPEG, GIF in PNG formatu, ki ne smejo presegati velikosti 100 KB. Enostaven oglas v formatu JPEG ali GIF vam izdelamo mi. Material in že pripravljene oglase sprejemamo samo v elektronski obliki vsaj 3 dni pred objavo oglasa oz. v dovolj hitrem času, da je omogočena priprava oglasa.

6. Druge oblike oglaševanja

Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s cenikom, se sklenejo individualni dogovori po posebej dogovorjeni ceni.

7. Izpolnitev obvez za ponudnika

Ponudnik se s sprejemom in potrditvijo naročila obvezuje, da bo naročene storitve izvedel v določenem roku.

8. Izpolnitev obvez za naročnika

Naročnik se z izpolnitvijo in oddajo naročilnice obvezuje, da bo naročene storitve poravnal v določenem roku.

9. Ugodnosti za oglaševalce - količinski popusti

Zaporedne objave istega naročnika/oglasa prinesejo popust:
- Objava oglasa vsaj dva meseca: 10%
- Objava oglasa vsaj pol leta: 20%
- Objava oglasa eno leto ali več: 30%

Zakup več člankov prinese popust (v obdobju do treh mesecev):
- Objava vsaj treh člankov: 10%
- Objava vsaj šestih člankov: 20%
- Objava vsaj desetih člankov: 30%

Popusti se ne seštevajo.

Večje popuste nudimo tudi pri kombiniranju načina oglaševanja (pasica + članek + FB objava).

Popuste nudimo tudi oglaševalskim agencijam.

Za več informacij nas kontaktirajte.