Velikonočno pokanje na Kamenščaku

Zadnja leta posamezniki skrbijo za velikonočno pokanje na Sp. Kamenščaku, da ta tradicija in običaj v tem delu povsem ne zamre.