Festival so pripravili z namenom ohranjanja slovenskega narodnega, ljudskega, kulturnega in zgodovinskega izročila.