Stanko Simonič iz Radoslavcev je ob življenjskem jubileju odprl muzej kmečkega orodja.