Položitev venca na Prelogovi domačiji na Grlavi

Spominska slovesnost ob obletnici boja na Prelogovi domačiji na Grlavi. Slovesnost sta pripravili ZB za vrednote NOB Ljutomer in KS Krištanci, Šalinci, Grlava.