Vaja PGD Ljutomer, NMP ZD Ljutomer in HZHM Čakovec

Na vaji so sodelovali reševalci NMP ZD Ljutomer, gasilci PGD Ljutomer in reševalci HZHM Čakovec.