Jožef Roškar, predsednik Združenja slovenskih častnikov Ljutomer

Člani ljutomerske častniške organizacije na dopisni letni konferenci izbrali novo vodstvo.