Narasli Globetka in Ščavnica

Zaradi topljenja snega in deževja so reke in potoki v Ljutomeru narasli