Narasle vode na Razkrižju

Narasli vodotoki na Razkrižju, tudi regionalna cesta med Razkrižjem in Srednjo Bistrico je poplavljena.