Led in zaledeneli avtomobil

Avtomobili so ob ledenem dežju dobili "ledene oklepe".