Cvetni prah v zraku nad Ljutomerom

Ljutomer je zajel pravi metež cvetnega prahu.