Poplavljene ceste v Ljutomeru

Ponovno je poplavilo številne ceste, predvsem pa Ormoško in Lendavsko, ki sta bili poplavljeni že ob vsakem obilnejšem deževju to leto.