Roj letečih mravelj

Tudi letos smo bili priča pojavu rojev letečih mravelj, ki so se po zraku vili v vrtincih, kot kakšni tornadi.