Ribe v Ščavnici

V reki Ščavnici v Ljutomeru smo tako lahko opazili številne mlade ribe, ki so mirovale na površju, kot da bi se grele na soncu. Na površju so verjetno tudi zaradi večje količine kisika.