Deaktivacija letalske bombe v Mariboru

Deaktivacija 250-kilogramske letalske bombe v Mariboru iz zraka.