Policijski helikopter nad Ljutomerom

Policisti ob redni kontroli državne meje opravljajo nadzor tudi iz policijskega helikopterja.