Künštni Prleki - Recept za vino

Provemi Prleki nesmi vino f pivnici nigdor sfaliti. Či momo premalo goric, ali či je trsje bole slabo obrodilo, te pač moremo vino napraviti.