V Občini Sv. Jurij ob Ščavnici zagotavljajo infrastrukturo za vključitev lokalnega gospodarstva v turistično dejavnost.