KRIZA je naravno stanje človeštva.

Za krizo so krivi reveži, ker bogatim ne morejo več plačevati njihovega načina življenja.

Ivek, sobota, 18. december 2010 ob 08:45

 

Najbolj enostavno je krizo pripisati
finančnim in političnim manipulacijam. Ljudem najbližje je za to okriviti
lopove, pokvarjence in politike. Toda oni so samo trenutni cilji populistov in
bodočih demokratorjev, ki obljubljajo odpravo krivic, procesiranje lopovov in
splošne blaginjo, pod pogojem, da pridejo na oblast. Potem pa začne zadeva teči
od začetka do naslednje krize. Vsebina krize so dogajanja ki nenehno potekajo v
našem zunanjem in notranjem okolju in vplivajo na razum, oblikujejo naše mnenje
in vplivajo na odločitve. Dogajanje ni slučajno temveč posledica skrbno
načrtovanih političnih, ekonomskih in vojaških operacij. Te so v funkciji
interesov najmočnejšega in samo občasno v sozvočju z interesi majhnih. V članku
ne mislim opisovati finančnih in ekonomskih vzrokov za krizo, temveč približati
ostale dejavnike, ki so manj vidni, so pa med kriznimi vzvodi.

Pomembna in v bližnji bodočnosti odločilna
vsebina informacijskih operacij je usmerjena k oblikovanju globalnega
informacijskega prostora1. Izvajajo jih vlade, specializirane
službe, diplomati, poslovni sistemi in vojska na podlagi usmeritev državnih
vodstev. Aktivnosti so usmerjene predvsem v oblikovanje novih ali zamenjavo
obstoječih mnenj  vodilnih skupin in
mnenjskih voditeljev v ciljnih državah. Tako se želi vplivati na ideje, motive,
miselne vzorce in predvsem na odločitve vodij, kar dejansko vodi v voljno
podrejanje. Če parafraziram Sun Cu Yua2  to pomeni: Prepričaj zaveznika, da deluješ
predvsem v njegovem interesu in nasprotnika, da je smotrno biti zaveznik.
Takšno razmišljanje temelji na dejstvu, da je vsa človeška dejavnost produkt
razuma in volje, vključno s podrejanjem nasprotnika. Če se ozremo v zgodovino
so metode podrejanja večinoma temeljile na atributih fizične in ekonomske sile.
Danes projekcija ekonomske in politične moči, temelji na tehnoloških zmožnostih
za pridobivanje in proizvajanje informaciji. Najmočnejše države ustvarjajo
pogoje za dokaj realno predvidevanje dogajanj, kar jim omogoča  ustvarjanje sprememb oziroma načrtno
oblikovanje dogodkov v naslednjih deset do dvajsetih letih. Zmožnost za
kreativno načrtovanje bodočnosti je prvina geostrateškega položaja velikih
držav, ali asociacije držav. Zato je Evropi in svetu potrebna EU.

 

Informacijske operacije niso omejene s časom
in fizičnimi mejami4..Najbolj natančno so predstavljene v navodilih
Vojske ZDA, ki kot vodilna v NATO ima za to pripravljene posebne sile. Poleg
tega je v vseh ministrstvih in specializiranih službah najmočnejših držav vgrajeno
veliko strokovnjakov in teamov, ki se ukvarjajo z oblikovanjem psiholoških
pritiskov in vplivanjem na mnenje družbe in posameznika5. Vse visoko
razvite države vlagajo znatne napore v razvoj intelektualnih in sistemskih
zmožnosti za kombiniranje vojaških4, socialnih, ekonomskih in
diplomatskih metod psihološkega bojevanja in obrambe, ter komuniciranju z
javnostmi, kot sredstvom za  oblikovanje
lastne in nasprotnikove medijske podobe. Tudi notranja situacija v Sloveniji je
deloma produkt teh metod, ki jih uporabljajo tako notranje kot zunanje sile.

 

Informacijske operacije slabijo moralo,
ustvarjajo nerealne vizije, povzročajo sprejemanje neustreznih odločitev v ciljnih
državah, hkrati pa zmanjšujejo potrebe po zmogljivostih za klasično
obvladovanje s politično, ekonomsko ali vojaško silo. Centralno in odločilno
vlogo v človeških sistemih ima razum, ki jih usmerja, zato je CILJ napada
CENTER sistema, ki vzdržuje sposobnost zaznavanja, presoje, vizualizacije in
odločanja. CILJ informacijskih operacij je RAZUM. Vendar ne uničenje razuma
temveč preoblikovanje njegovega delovanja, dojemanja, odzivanja in nadzor regulativnih
točk za oblikovanje javnega mnenja.

 

TV kanali Discovery, Nacional, History,
prikazujejo  potpuri bodočih in sedanjih
tehnoloških, gospodarskih, kulturnih in ne nazadnje vojaških zmožnosti. Zanimivo
je, da ti kanali ne posvečajo veliko informacijskega prostora socialnim,
humanitarnim  in okoljevarstvenim
vprašanjem, razen če niso direktno v funkciji propagande.

 

Seveda bodo Kitajci, Japonci in drugi še
naprej kupovali ameriške obveznice, čeprav s tem podpirajo državo, ki porabi
tri četrtine svetovnih prihrankov. To ne izgleda logično je pa potrebno. Hitri
kolaps ameriškega gospodarstva bi povzročil propad dolarja s tem pa svetovnega
finančnega sistema. Največje primankljaje povzroča najbogatejša država, ki
kljub svojemu bogastvu porabi več kot proizvede. Lahko se zgodi, da se bo
svetovni kapital začel intenzivneje premikati v obratni smeri kot do sedaj. Ne
od bogatih k manj bogatim, temveč obratno. Nerazviti namreč ne porabijo vsega
kar proizvedejo, niso pa pripravljeni z presežnimi zmožnostmi v nedogled
podpirati tistih, ki porabijo več kot pridelajo. To bi pomenilo, da svetovni
kapital najpremožnejši državi ne bo več omogočal potrošnje kot v zadnjih
desetletjih. ZDA so zaradi svojih enormnih primankljajev generator svetovne
krize. V veliki meri je kriza posledica ekonomskih, političnih in vojaških pritiskov,
ki  jih ZDA neredko vsaj posredno usmerjajo
tudi proti državam upnicam . Zato je že prisotno preusmerjanje kapitala
(Kitajska, Japonska, Francoska, Nemška vlaganja) v realno gospodarstvo izven ZDA.
Ta  proces bo zmanjšal odvisnost
svetovnega gospodarstva od ameriškega. S tem bo padala tudi moč ZDA , njihovih
zaveznikov in zavezništev . Tudi EU in Slovenija smo med njimi, zato je naša
zunanjepolitična  orientacija in notranja
homogenost še kako pomembna.

 

Iz govora Francisa .Fukuyame na Univerzi Chichago
leta 1989

Ne razpravljaj z množico, ne odstopi od
nasilnih metod uvajanja nebrzdanega kapitalizma. (ekonomski + politični
liberalizem).Popolnoma deregulirani trg na ekonomskem področju in liberalna demokracija
na političnem sta končni točki evolucije človeštva, so končna oblika vladavine,
to je konec zgodovine. Radikalni kapitalizem in demokracija sta se zlila v
modernost in stalni napredek.

To zlitje demokracijo dojema tako, da se
odpravi vsaka varnost delovnih mest, pokojnine, javni zdravstveni sitem, javne
šole. V rokah države ostane samo represivni sistem, ki zagotavlja dereguliran
trg (svobodni lov). Upore proti temu je potrebno zatreti zaradi višje koristi
in jih po potrebi proglasiti za terorizem. (Čile, Indonezija, Filipini,  Poljska, Tjin an men, Bolivija, Palestina,
Somalija, Sudan, Iran, Irak, Avganistan, Jemen itn)

 

Kako uvajati korporativizem (država v vlogi
zaščitnika dereguliranega  trga)

Povzročiti krizo. V krizi množice iščejo
rešitelja ali rešilni sistem. (Refleks ovce, da se preda tistemu, ki obljublja
nemogoče na najbolj verjeten način). Nicholas Rockefeller, pripadnik finančne
dianstije Rockefeller, je recimo rekel, da je vojna proti terorizmu odlična
iznajdba, ker v njej ni mogoče nikoli zmagati, je pa mogoče ljudi stalno
zaposlovati z njo in jih držati na kratko...

 

Na zasedanju G-20 aprila 2009 so se pojavile
tudi teorije, da  so za krizo krive nizke
mezde v revnih državah, zaradi česar je zmanjšana kupna moč v bogatih državah
in se njihovi državljani morajo zadolževati. Če bi ta absurd gnali do konca, bi
največ posojil in zadolženih bilo v revnih državah, saj so jim bogati dajali
posojila seveda z »ugodnimi« velikimi obrestmi in za razvoj tistega
gospodarstva, ki so ga potrebovale razvite države, ali pa ga kot umazano
industrijo selile v obliki posojil.

 

 

1 Dogajanja niso več omejena s časom,
administrativnimi mejami, fizičnimi značilnostmi prostora, razmestitvijo ljudi
in materialnih dobrin, stopnjo razvitosti družbe. Značilna je pojava
multidisciplinarnih sistemov podprtih z globalnimi vsem dostopnimi
informacijskimi sistemi. To so internet, satelitski prenosi, digitalna
interaktivna televizija, poslovni in vojaški informacijski sistemi ki centrom
moči omogočajo propagandno in psihološko podporo pri uveljavljanju njihovih
interesov.

 

2 Sun Cu Yu - kitajski filozof pred 2000 leti je
zapisal: premagati nasprotnika brez uporabe fizične sile je vrhunec vojaške in
politične veščine.

 

3 Primerov, ko fizično uničevanje ljudi, kulturne
dediščine in materialnih dobrin ni uničilo volje je veliko, naštel jih bom le
nekaj, ki so nam časovno blizu: Stalingrad, Drezden, Vijetnam, Irak, Izrael,
Slovenija.

 

4 Območja spopadov niso omejene z časom in fizičnimi
mejami, temveč z obsegom delovanja in vplivanja lastnih, nasprotnikovih in
zavezniških političnih, ekonomskih in vojaških interesov. Na prostoru, kjer se
akutno zoperstavljajo ti interesi so dominantne politične, ekonomske in vojaške
funkcije. Težišče je na delovanju sistemov, ki te funkcije povezujejo, pri tem
pa se tudi posameznik obravnava kot sistem za obvladovanje, kar predvsem velja
za vodilne civilne in vojaške managerje.

 

5 Navodilo za vojaško - civilne operacije PAM 525-5
(Pamflet)-”koncept totalne sile” za obvladovanje prostora in doktrinarno
pravilo FM 100-6  Informacijsko bojevanje
SAD določajo izvajanje operacij za obvladovanje prostora z nebojnimi sredstvi
ob prisotnosti ali selektivni uporabi sile.

 

Nervozen odziv ameriške administracije na
Wickileaks in represivni ukrepi zoper javna občila potrjujejo, da so ZDA
nekompetentna in paranoična super sila s pojemajočo močjo. Prav tako kažejo
značilno nesposobnost močnih za učenje. Administracija v vseh letih premoči ni
bila sposobna dojeti, da represivni ukrepi proti medijem, disidentom in
dobronamernim kritikom povečujejo odpor proti uporabi sile. Nasprotno, po dveh
desetletjih je politika unipolarnega sveta povzročila pojavo in krepitev ne
zgolj enega  nasprotnika, temveč več
centrov moči, kar povečuje globalno nestabilnost. Kot odgovor na izvoz
demokracije se pojavlja nebrzdan kapitalizem in teptanje človekovih pravic v
Rusiji, ki po dvajsetih letih zopet krepi svoj vpliv in obnavlja svojo moč.

Težko je sprejeti in razumeti odločitev ZDA,
da v imenu boja za demokratično obveščenost spletno stran proglasi za
teroristično in s tem ogrozi svoboden pretok  informacij, kar je temelj interneta. Ironija je v dejstvu, da je
internet prvenstveno ameriški proizvod, ki je spremenil svet.

Naj parafraziram reklo, kdor se služi z
mečem, bo z mečem pokončan. Kdor je informacijsko revolucijo zlorabljal za
obvladovanje sveta, bo premagan z informacijami, ki jih je sam ustvaril.

Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.

Morda vas zanima tudi