Ta galerija je povezana s člank(i)om

Idejna zasnova mrliške vežice Ljutomer

Predstavniki občine Ljutomer in arhitekt Darko Štrakl so predstavili osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru ter idejno zasnovo ureditve pokopališča in mrliške vežice. Ljutomersko pokopališče bi naj tako ...

ponedeljek, 11. maj 2009 ob 14:23