Ta galerija je povezana s člank(i)om

Ponovna rekonstrukcija cestišča na Ormoški cesti v Ljutomeru

Direkcija Republike Slovenije za ceste in Občina Ljutomer sta v letu 2006 financirali rekonstrukcijo Ormoške ceste v Ljutomeru. Dela je izvajalo podjetje SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote. Po prevzemu del so se na celotnem cestišču pričele pojavljati mrežaste razpoke.

ponedeljek, 5. oktober 2009 ob 22:46

Obnova Ormoške ceste v Ljutomeru

V Ljutomeru pospešeno poteka rekonstrukcija Ormoške ceste. Investicija se nanaša na 540 metrov dolg odsek, kateri naj bi bil končan 270 dni od podpisa pogodbe, ki je bila sklenjena 19.06.2006. Izvajalec del je SGP Pomgrad, vrednost del je 194.738.640,00 SIT, od tega Občina Ljutomer sofinancira ...

četrtek, 31. avgust 2006 ob 23:11