Künštni Prleki - Recept za vino

Recept za vino
Provemi Prleki nesmi vino f pivnici nigdor sfaliti. Či momo premalo goric, ali či je trsje bole slabo obrodilo, te pač moremo vino napraviti.
Pa še Pepekof guč k toti oddaji:

Letos sred nejvekše vročine sen od Belečovega Milana po električni pošti doba pismo. Posla mi je recepture, po kerih bi se dalo dobro vino napraviti.

Od tistega dneva, dere sen tote Milanove nasvete preštja, so mi ne več dali mira. Nenok sen začeja grüntati, kak bi toto zadevo sprava na televizijo. Stopa sen do jega in odločitef je opola: »SNEMALI BOMO!« - Samo što de snema, pa kak? Pa ge bomo to vrteli?
Minolo je eno por dni in že me je Milan zezva: »Pepek, mon interesenta, ki je priprovleni naše pametne nasvete posneti in jih dati v svet! Soboška TV Ideja – kanol 10, bi snemala«.

Akcija je nenok stekla. Nejpret bojni posvet:

  • Ge bomo snemali? – pri Milani,
  • Što de nastopa? – sami pa domaji,
  • Što de priprava besedilo? – Pepek z brega po Milanovi ideji,
  • Keko oddaj bomo posneli? – dokič se nas narod nede navola,
  • Kak na gosto bomo snemali – eno oddajo na mesec,
  • Kakša de tematika? – künštni nasveti za živleje,
  • Kak de se oddaji reklo? – »KÜNŠTNI PRLEKI«

ZGUČANO - ŠTEMPL!

In smo začeli. Kak ti prvo smo v oktobri posneli zgodbo, kak se dela mošt, is kerega te potlan Martinek naredi vino. Malo smo coprali, malo grožali, sprobovali, igrali, popevali…, na kraji pa smo napravili nejbojši letnik dozde.
Šestega oktobra večer (na den dere sen jas pred petnodvejstimi leti ša k soldokon) so se Künštni Prleki prvokrot pokozali na televiziji TV IDEJA kanal-10 iz Murske Sobote. Krez por dni so nas lehko glejali tüdi že na PIKA TV, kak pa de se stvor dale razvijala, pa van nebi zna povedati.

Z Milanon moma že zej v glovah teko idej, ka nemo eno leto fsega obdelali. Prosima pa tüdi fse Prleke in drüge obiskovalce totega našega foruma, ka nama pošlete kakši nasvet. Nej širni svet vidi, kej mi Prleki fse znoma napraviti, pa kak znomo lepo živeti.
Lepo vas pozdrovla cela ekipa Künštnih Prlekof in van želi dosti dobre vole pri glejaji in poslüšaji naših nasvetof.

Pepek z brega!
pepekzbrega@gmail.com

Video

Galerija