Künštni Prleki - Pokop fašenka

Pokop fašenka
Za fse nevole na toten sveti je krif Fašenk. Na našo veko veselje ga je bugec vzeja k sebi. Kak fsakšega drügega mrliča, moremo tüdi Fašenka pospraviti. Ka pa nebi fakin od mrtvih stana, bomo ga rojši skürili.

Video

Galerija