V sredo otvoritev razglednega stolpa Vinarium Lendava; na voljo 500 brezplačnih vstopnic

Na vrhu stolpa je zastekljen razgledni prostor, od koder seže pogled na pokrajino štirih držav: Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo

Prlekija-on.net, ponedeljek, 31. avgust 2015 ob 13:47
Razgledni stolp Vinarium-Lendava, foto: Mediaspeed

Razgledni stolp Vinarium-Lendava, foto: Mediaspeed

Razgledni stolp Vinarium Lendava, ki je zgrajen na griču v Lendavskih goricah, bo s svečano otvoritvijo 2. septembra predan uporabi. Stolp okrogle oblike, visok 53,50 metra, s pritličjem in devetimi etažami, je projektiral Oskar Virag, univ.dipl.inž.arh., iz arhitekturnega biroja Vires d.o.o. Tlorisna velikost stolpa znaša dobrih 293 m3, sam stolp pa ima jekleno strukturo z armirano-betonskim pritličjem, na vrhu pa je zastekljen razgledni prostor, od koder seže pogled na pokrajino štirih držav: Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo.

Stolp bo lahko naenkrat sprejel do 50 obiskovalcev, ti pa se bodo lahko nanj povzpeli po 240 montažnih stopnicah ali s pomočjo dvigala. V pritličnem delu bo za obiskovalce na voljo gostinski lokal, vključno s spominki in informativno točko, ob stolpu pa bo v hiškah na voljo še lokalna kulinarična in vinska ponudba.

Investicija in gradnja stolpa
Vrednost gradnje, ki je potekala od januarja do julija letos, je znašala 1.741.643,37 EUR, projekt pa je sofinancirala tudi Evropska unija in sicer z 950.775,32 EUR. Projekt Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice je bil prijavljen na VII. razpisu: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014.

Razgledni stolp Vinarium Lendava je tudi prvi gradbeni projekt v Sloveniji, kjer se je uporabil t.i. model B I M. Gre za Informacijski model objekta ali Building information modeling (BIM) in predstavlja nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe. Predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu po načelih trajnosti in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski cikel objekta. S trajnostnimi pristopi v načrtovanju in gradnji objektov povečujemo varčno rabo energije in virov z najmanjšimi možnimi negativnimi vplivi na okolje in ekosisteme. V sklopu BIM-a so celoten projekt gradnje snemali 24 ur na dan in zanimiv ter izčrpen video kolaž o sami postavitvi stolpa bo kmalu dostopen tudi na spletni strani vinarium-lendava.si, ki bo sicer osrednja informacijska spletna točka samega stolpa. Na spletni strani bodo na voljo vse informacije o stolpu in njegovi ponudbi.

Stolp daje lendavskemu turizmu nov zagon
Projekt atraktivnega razglednega stolpa, ki predstavlja unikatno turistično infrastrukturo v Prekmurju in širše, bo obogatil turistično ponudbo in povečal število obiskovalcev v Lendavi, kar bo imelo pomemben učinek na nadaljnji razvoj turizma in lokalnega gospodarstva. V okviru projekta pridobljena infrastruktura bo javna turistična infrastruktura in kot turistični produkt vključena v ponudbo občine in širše regije. Projekt neposredno prinaša tudi nova delovna mesta.

S tem projektom se občina Lendava vključuje v širšo turistično iniciativo Pomurja in čezmejnega prostora (Avstrija, Hrvaška, Madžarska) ter aktivno nastopa pri oblikovanju skupnih turističnih produktov. Projekt prispeva tudi k ureditvi okolju prijaznega lokalnega prometa za turiste in lokalno prebivalstvo. Stolp naj bi letno obiskalo okoli 30 do 40 tisoč obiskovalcev.

Od vrhunskega vina do lokalnih kulinaričnih dobrot
S stolpom bo upravljala Turistična zveza Lendava vabi in bo izvajala tudi gostinske dejavnosti in dogodke izven objekta, Magdalena Rudaš, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz Radmožancev, pa je bila izbrana za izvajanje gostinske dejavnosti in dogodkov v objektu.

Najpomembnejši kriteriji pri izboru ponudnika gostinske dejavnosti v objektu so bili ponudba lokalnih produktov, reference in kakovost. Magdalena Rudaš je z domačimi dobrotami zastopala lokalno kulinariko po vsej Sloveniji, na Madžarskem, v Avstriji in tudi v Bruslju. Poleg številnih odličij je dobitnica štirih znakov kakovosti za različne izdelke, kar je najvišje priznanje na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Tako bodo v stolpu mdr. ponudili gibanico, ocvirkove pogače, kifeljčke, potice in druge specialitete. Družinsko podjetje s širitvijo dejavnosti in prevzemom gostinske ponudbe na stolpu načrtuje tudi nove zaposlitve. Zaposlovali bodo predvsem mlade z gostinsko izobrazbo.

Prodajo spominkov in ponudbo v hišicah ob stolpu bo prevzela Turistična zveza Lendava vabi, ki trenutno združuje in povezuje 35 članov. Gostinsko dejavnost v lesenih hišicah ob stolpu bodo izvajala vinogradniška društva iz občine Lendava, predvsem ob koncu tedna, ko bo največ obiskovalcev. Ob domači žlahtni kapljici bo v prihodnosti moč okusiti tudi tuja vina, saj potekajo dogovori za gostovanje vinarjev s sosednjih držav, do katerih seže pogled s stolpa.

S stolpom Vinarium bo vinsko-turistična cesta dobila skupno promocijsko točko, načrtovane aktivnosti in vsebine pa je turistična zveza razdelila v štiri sklope. V sklopu rekreativnih aktivnosti so predvideni teki in pohodi ter kolesarska srečanja; v sklopu vinsko-promocijskih aktivnosti med drugim načrtujejo srečanja in tekmovanja vinorodnih območij Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije, ocenjevanja vin, srečanja vinogradnikov, vinski festival; turistično-podjetniške aktivnosti v prvi vrsti zajemajo prodajo spominkov, organizacijo gostinske ponudbe ob stolpu, trženje in turistično vodenje; kulturno-turistične aktivnosti pa bodo usmerjene v organizacijo likovnih delavnic, foto natečajev, muzej vinogradništva na prostem, festivalov zabavne glasbe in tematskih dnevov.

Na voljo 500 brezplačnih vstopnic
Za ogled razglednega stolpa Vinarium Lendava bo Turistična zveza Lendava vabi razdelila 500 brezplačnih vstopnic. 200 vstopnic bo veljalo za ogled stolpa v sredo, 2. septembra od 19. do 22. ure. Preostalih 300 vstopnic bo veljalo za ogled stolpa v četrtek, 3. septembra od 10. ure.

Brezplačne vstopnice lahko prevzamete danes, 31.8. in jutri, 1.9., od 12. do 16. ure v informacijski pisarni Turizma Lendava d.o.o. na Glavni ulici 38 v Lendavi.

Vsaka oseba lahko prevzame največ 2 vstopnici. Prevzem je možen le z osebnim dokumentom.