Svetniki na 6. redni seji sprejeli vse točke, ki so bile na dnevnem redu

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, sobota, 24. oktober 2015 ob 10:20

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V torek, 20. oktobra, je v Ljutomeru potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Na seji so svetniki sprejeli vse točke, ki so bile potrjene na dnevnem redu, potrjena je bila tudi nova članica Občinskega sveta Sara Karba, članica LO SMC Ljutomer. Karbova je zamenjala Boštjana Pihlarja, ki je z mesta svetnika odstopil maja letos.

Na seji so med drugim obravnavali nov pravilnik o enkratni denarni socialni pomoči Občine Ljutomer, ki jo občina dodeljuje že od leta 2003. Pobudo za spremembo so podali predstavniki šol in vrtcev v občini Ljutomer, kjer so zaradi neporavnanih obveznosti staršev iz naslova plačila vrtca, prehrane in drugih dejavnosti predlagali, da se odobrena denarna socialna pomoč občine nameni prednostno poravnavi teh dolgov. Vlagatelji, ki imajo otroke v vrtcu ali v šoli na območju občine Ljutomer, bodo morali predložiti izjavo zavoda, da njihove odprte obveznosti niso zapadle za več kot dva meseca in v tem primeru se bo ta socialna pomoč nakazala javnemu zavodu za poplačilo terjatev.

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba pa je glede Sporazuma o izvedbi odpisu dolgov pojasnila, da je ta ukrep, ki ga je pripravilo ministrstvo zelo všečen in da so ga s sodelavci temeljito proučili, a so po premisleku ugotovili, da morajo pripraviti predlog na tak način, da bo reševal tiste, ki so pomoči resnično potrebni. Zmotilo jih je predvsem to, da je ukrep enkraten in da dokler ne podpišejo sporazuma, ne dobijo na razpolago sredstev, zato se k ukrepu odpisa dolgov zaenkrat niso pridružili.

Spodaj lahko vidite vse točke dnevnega reda, v videu pa si lahko ogledate celotno sejo.

Dnevni red seje:
 • UGOTOVITEV PRISOTNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE, 3. IN 4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 5. REDNE SEJE, 3. IN 4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA:
 1. POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
 2. ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V LETU 2015 PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
 3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
 4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU - JAGER
 5. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI LJUTOMER– 1. OBRAVNAVA
 6. ODLOK O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V OBČINI LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA
 7. ODLOK O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA
 8. ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA
 9. PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI SOCIALNI POMOČI OBČINE LJUTOMER
 10. ZAKLJUČNI RAČUN JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZA TURIZEM LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE PRLEKIJA LJUTOMER ZA LETO 2014 IN POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
 11. POTRDITEV SKLEPA O PORABI RUDARSKE RENTE ZA LETO 2014
  • GRAMOZNICA KRAPJE,
  • GRAMOZNICA BABINCI
 12. SKLEP O POPRAVKU SKLEPA ŠTEVILKA 72
 13. PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
  • DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015,
  • SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
 14. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANICE IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika