Delavnice in predavanja likovne terapevtke Irene Valdes na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Likovna terapevtka je z učenci v dopoldanskem času izvedla delavnice likovne terapije, pozneje pa je sledilo še predavanje

Prlekija-on.net, petek, 6. november 2015 ob 12:50
Delavnice in predavanja likovne terapevtke Irene Valdes

Delavnice in predavanja likovne terapevtke Irene Valdes

5. 11. 2015 smo na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer gostili Ireno Valdes - likovno terapevtko. Po zaključenem dodiplomskem študiju v Ljubljani se je odločila za magisterij iz likovne terapije v Nemčiji. Magisterij je zaključila leta 2008 na Alanus Hochschule, Alfter bei Bonn, Nemčija. Trenutno nadaljuje svojo izobraževalno pot z doktorskim študijem razvojne psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Po zaključku študija je svojo delovno pot nastopila v Mehiki, kjer je delala v združenju psihologov in psihoterapevtov v Mexico City-u. V plodnem sodelovanju s kliniko Oceanica (klinika za zdravljenje odvisnosti po Betty Ford modelu) je razvila likovno terapevtske programe za rehabilitacijo odvisnikov. Od leta 2012 Irena Valdes nadaljuje profesionalno pot v svojem rojstnem mestu Ljubljani, kjer sodeluje s svetovalnim centrom Ahil in od 2013 deluje tudi samostojno. Sodeluje tudi s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter Zvezo prijateljev mladine. Njeno delo je posvečeno predvsem individualnim terapijam z mladostniki, otroci in njihovimi starši. Zavzema se za celosten vendar neinvaziven pristop. Poleg terapevtskih aktivnosti se Irena Valdes posveča tudi predstavljanju likovne terapije in izobraževanju kadrov. V Mehiki je v delavnicah izobraževala kadre waldorfskih šol in bila leta 2010 povabljena na 10. mednarodni kongres izobraževanja inštituta Tec de Monterrey, kjer je skozi delavnice predstavljala psihološko vrednost risanja za veliko število učiteljev iz različnih držav. Tudi v Ljubljani je vključena v predavateljske funkcije za izobraževanje učiteljev OŠ Ljubljane, waldorfskih učiteljev, učencev Šole za Življenje in študentov Pomoči z umetnostjo na Pedagoški Fakulteti.

Na našo šolo smo Ireno Valdes povabili v okviru projekta »Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju«, katerega razvojna prioriteta je enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. Delno se financira iz evropskih socialnih skladov, pri izvajanju pa sodelujeta tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod republike Slovenije za šolstvo. Izvajanje projekta na šoli koordinirajo članice projektnega tima - specialne pedagoginje Sanja Kovačič, Alenka Tancoš in Mateja Štefanec.

Likovna terapevtka je z učenci v dopoldanskem času izvedla delavnice likovne terapije. Mlajši učenci so izdelovali likovno sestavljanko in ob njej krepili pozitivne medsebojne odnose. Starejši učenci so izdelovali vsak svoj planet in se učili ceniti svojo unikatnost. Pri delavnicah je pomagala tudi sodelavka Irene Valdes - akademska slikarka Mateja Korbar Šimić.

Na predavanje, ki je sledilo pozneje, in je bilo namenjeno strokovnim delavcem, smo povabili tudi strokovne delavce okoliških vzgojno - izobraževalnih zavodov. Da je tema predavanja še res nepoznana in hkrati zanimiva, je potrdil tudi odziv vabljenih - na vabilo so se odzvali strokovni delavci prav vseh povabljenih ustanov (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer s podružnico Cven, OŠ Cezanjevci - vrtec, Vrtec Ljutomer, OŠ Križevci in vrtec Križevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Veržej, OŠ Stročja vas, OŠ Razkrižje, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer). Na delavnicah smo spoznali, da skozi likovno terapijo lahko izveš veliko o sebi in ljudeh okoli sebe. Kot je rekel Pablo Picasso - Ne rečem vsega, a naslikam vse.

M.Š.