Najvišja avtoriteta mladih in mladinskih struktur v Sloveniji postala državljan naše republike Prlekije

V Prlekiji se je mudil predstojnik Urada Republike Slovenije za mladino dr. Peter Debeljak

Prlekija-on.net, ponedeljek, 14. december 2015 ob 12:30
Peter Debeljak v Prlekiji

Peter Debeljak v Prlekiji

Na delovnem posvetu minuli konec tedna se je v Prlekiji mudil predstojnik Urada Republike Slovenije za mladino dr. Peter Debeljak. S sogovorci so v prijetnem ustvarjalnem vzdušju obravnavali zatečeno stanje glede mladinskih struktur v nacionalnem in lokalnem nivoju, tudi v luči zaključkov nedavnega posveta mladih Slovenije na Brdu, ter nakazali potencialne možnosti nadaljnjega razvoja na tem področju. Seveda brez uspešnega in dejanskega medgeneracijskega sodelovanja, uspešnega medresorskega sodelovanja pri izboljševanju pogojev ustvarjanja mladih vključno z prizadevanji za nadaljnjim zaposlovanjem mladih, seveda v bodoče ne bo šlo.

Državni urad za mladino ima pri tem zelo pomembno vlogo na nacionalnem nivoju, ki jo po zaslugi kadrov znotraj URSM pod vodstvom tokratnega prleškega gosta tudi vzorno in uspešno uresničuje. Pri tem pa na terenu nedvomno igrajo zelo pomembno vlogo lokalne skupnosti in ljutomerska občina kot dobitnica certifikata mladim prijazna občina velja tudi za primer pozitivne prakse na predmetnem področju. Iz omenjenega pogovora, bi se dalo razbrati, da bo v samem centru mesta kmalu omogočeno zbiranje mladih v njim željenih dnevno časovnih terminih kot dislocirana enota prleškega mladinskega centra, bi pa se v skladu z racionalizacijo in izkoriščenostjo ti prostori uporabljali tudi za potrebe zainteresiranih NVO (društev), za kar se zavzemajo med drugim v Sr(e)čnem gibanju, Mladinskem svetu Ljutomer in Pokrajinskem centru NVO-Mladinskem centru Prlekije ter tudi civilna mladinska in nevladna pobuda.

Direktorja URSM so ljutomerska županja mag. Olga Karba, predsednica MSL in občinska svetnica Nina Stegmüller, mag. psih. in vodja MCP-PC NVO popeljali še na sedež vlade in parlamenta naše republike Prlekije v Železne Dveri. Tu jih je sprejel sam predsednik prleške republike Milan Belec, ki je opravil nato vse potrebne »preverke« ter spoznal, da cenjeni gost izpolnjuje pogoje za pridobitev državljanstva (ključen je bil izvor sorodnikov - babice in pozitiven prišep ostalih prisotnih). Celotna tamkajšnja birokracija je stekla, za razliko od »uradne«, zelo hitro in že ob slovesu je najvišja mladinska slovenska avtoriteta, dr. Peter Debeljak prejel dokument - pasoš s katerim postaja državljan prleške republike in se lahko nemoteno giblje po prleškem teritoriju.

Promocijske izvirne in domiselne aktivnosti Belec Milana, ki so v širši slovenski in mednarodni prostor popeljale Prlekijo so številne, udarne in neponovljive. Njegova ideja je bila Kunštni Prleki, Unikat Belec in tudi Prleška republika, v vse te aktivnosti pa zelo uspešno vključuje tudi mlado populacijo. Avgusta 2016 bo sklical ob tradicionalnem ljutomerskem prleškem sejmu vse državljane prleške republike in pričakovati je res mogočen zbor, saj bo Občina Ljutomer takrat tudi slavila 60-letnico.

Rudi Stegmüller