Predstavnika Občine Križevci in Veržej v Svetu ZD Ljutomer, se z izjavo ne strinjata

Jožef Slavič in Dominik Štrakl se distancirata od izjave ter obsojata, da so pod njo podpisani vsi člani Sveta ZD Ljutomer in se ne strinjata, da se takšno stališče prikazuje kot usklajeno stališče vseh članov zavoda

Prlekija-on.net, sobota, 20. februar 2016 ob 11:282
Zdravstveni dom Ljutomer

Zdravstveni dom Ljutomer

V četrtek smo objavili izjavo Sveta ZD Ljutomer, ki so nam jo posredovali iz Zdravstvenega doma Ljutomer, kjer so podali stališča o dejanskih razmerah v zavodu. Sedaj sta nam predstavnika Občine Križevci in Veržej v Svetu ZD Ljutomer, Jožef Slavič in Dominik Štrakl, poslala svojo stališče glede dejanskih razmer v ZD.

Ob tem sta nam zapisala, da "se distancirava od takšne izjave ter obsojava, da smo pod njo podpisani vsi člani Sveta ZD Ljutomer. Ne strinjava se, da se takšno stališče prikazuje kot usklajeno stališče vseh članov zavoda."

Sporočilo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Dejanske razmere v ZD Ljutomer so drugačne

Na prlekija-on.net je bila objavljena izjava Sveta ZD Ljutomer pod katero smo podpisani člani in predsednik. Spodaj podpisana člana Sveta se s tako izjavo ne strinjava, bila je namreč sprejeta le z minimalnim številom glasov in nikakor ne odraža mnenje vseh članov Sveta. Proti taki izjavi sva bila zato, ker kljub temu, da smo člani Sveta zahtevali “verodostojne” dokaze o tem, da je v.d. direktorice ga. Suzana Makoter izplačane nadure resnično opravila v zdravstvu, kot je napisano v izjavi, teh dokazov nismo dobili. Dobili smo le njena ustna zagotovila. Tudi očitki glede ne-transparentne prodaje vozila v ZD niso bili prepričljivo ovrženi.

Z vsebino take izjave se tudi ne strinjava, saj izjava govori večinoma o drugi zadevi in ne o zaskrbljujočih očitkih sedanji direktorici, o katerih smo na Svetu ZD razpravljali pretekli torek in o kateri je poročal časopis Delo. Očitki prejšnjemu direktorju, da dejanske primopredaje poslov ni bilo in tudi očitki glede domnevnih večjih nepravilnostih so neumestni, nekorektni in so enostranski. Vse kaže, da se tako želi preusmeriti pozornosti od realnih problemov, v katerih se je domnevno znašlo sedanje vodstvo ZD in se bodo morali tako ali drugače razrešiti.

Na seji Sveta sva večkrat poudarila, da ne želiva biti del zgodbe o domnevnih nepravilnostih sedanjega vodstva, zato se distancirava od takšne izjave in obsojava, da smo pod njo podpisani vsi člani Sveta javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer. Ne strinjava se, da se takšno stališče prikazuje kot usklajeno stališče vseh članov zavoda. Želiva pa, da se Svet ZD v bodoče prične ukvarjati predvsem s tem, kaj lahko ZD v bodoče naredi resnično dobrega in koristnega za paciente, saj jo to njegova glavna naloga.

Predstavnika Občine Križevci in Veržej v Svetu ZD Ljutomer,
Jožef Slavič in Dominik Štrakl