O pomanjkanju kalcija in vitamina D

Predavanje z odvzemom vzorcev krvi v DOSOR-ju

Filip Matko, torek, 1. marec 2016 ob 08:45
Predavanje z odvzemom vzorcev krvi v DOSOR-ju

Predavanje z odvzemom vzorcev krvi v DOSOR-ju

V načrtovanju z DOSOR-jem, Domom starejših občanov Radenci, je raziskovalna ekipa Medicinske fakultete iz Maribora v ponedeljek, 29. februarja dopoldne, opravila kratko predavanje o škodljivosti pomanjkanja vitamina D pri vsakem posamezniku. Pred predavanjem je bilo izvedeno anketiranje o prehranskih navadah in življenjskem slogu stanovalk in stanovalcev DOSOR-ja, a po predavanju je potekal še odvzem vzorcev krvi za testiranje s soglasjem vsakega posameznika.

V goste je prišla trojica z Medicinske fakultete v Mariboru: predstojnik Inštituta za biomedicinske vede Uroš Maver, raziskovalka Lidija Gradišnik in raziskovalec Tomaž Velnar. Vsi trije so v začetku sodelovali pri anketiranju stanovalk in stanovalcev DOSOR-ja, a Tomaž Velnar je nato imel krajše predavanje in v njem je bilo opozorjeno na dejavnike tveganja za osteoporozo, ki je dejansko bolezen z zmanjšanjem kakovosti in količine kostnine (kosti postajajo porozne oziroma vedno bolj luknjičave). Bolezen oslabi kost, da se le-ta lahko zlomi že pri najmanjši poškodbi ali navadni obremenitvi (zlomi vretenc, kolkov, zapestij in nadlahtnic). Med dejavnike tveganja za nastanek bolezni osteoporoze je treba prištevati: telesno nedejavnost, uživanje večjih količin kofeina, kajenje, pretirano uživanje alkohola, pomanjkanje kalcija ter seveda tudi pomanjkanje vitamina D.

Koliko kalcija in vitamina D je v krvi vsakega posameznika bo pokazalo testiranje vzorcev krvi, ki je s soglasjem vsakega posameznika bila odvzeta po predavanju vsem zainteresiranim. V laboratorijih Medicinske fakultete v Mariboru bodo opravili analizo odvzetih vzorcev ter rezultate le-te, obenem s priporočili za izboljšanje stanja, poslali DOSOR-ju. Bodo pa podobno predavanje in odvzem krvi za testiranje o pomanjkanju vitamina D opravili še v nekaterih drugih domovih za starejše.