Obujanje spominov na nekdanja kmečka opravila

V Lipovcih poteka študijski krožek pletenje iz šibja

Jože Žerdin, torek, 1. marec 2016 ob 13:26
Študijski krožek pletenje iz šibja

Študijski krožek pletenje iz šibja

V okviru Ljudske univerze Murska sobota v Lipovcih v občini Beltinci poteka 30-urni študijski krožek pletenje košar iz šibja. Študijski krožek poteka dvakrat tedensko in sicer ob večerih v dvorani vaškega doma v Lipovcih. Osnovni poudarek je na pletenju košar in drugih izdelkov iz šibja, tako se na ta način udeleženci učijo ročno plesti različne košare, hkrati pa obujajo spomine na nekdanje čase. Na ta način pa ko pletejo košare iz šibja obujajo tudi domačo nekdanjo kmečko opravilo na kmetih, da ne bi šlo v pozabo, tako sedaj prenašajo na mlajše rodove.

Študijskega krožka se je udeležilo 11 udeležencev vseh starosti, med njimi je tudi najmlajši Marino Koren doma iz Lipovcev, ki je povedal, da ga tovrstno delo zelo veseli in pletenje mu gre lepo od rok. Udeležence pletenja uči mentor Jože Horvat doma iz Lipovcev, ki je vesel, da se je kar nekaj mož odločilo za pletenje in na ta način ohranjajo to lepo kmečko opravilo. Za pletenje potrebujejo za vsako košaro do 132 šib ali več in tako nastajajo izpod rok udeležencev večje in manjše košare, katere bodo ob koncu študijskega krožka najprej razstavili na skupnem zaključku in posebni razstavi košar, nato jih bodo kot v spomin odnesli na svoj dom, katere bodo potem uporabljali za različne namene, kot je denimo za obiranje krompirja, sadja ali za nošenje drva za kurjavo.

Večji del materiala za pletenje so si udeleženci nabavili sami, oziroma narezali ob jarkih v okolici Lipovcev in pripeljali od drugod, kjer rastejo šibe, kot je vrba in pintovec. Pri pletenju udeleženci uporabljajo različne pripomočke, kot so škarje, nož, kladivo in »bodaš« ter mehke prste.

V Ljudski univerzi Murska Sobota so ubrali pravo pot, kajti pletenje košar vse bolj tone v pozabo, zato bodo sedaj novi udeleženci, ki se udeležujejo pletenja košar v Lipovcih svoje znanje v prihodnje še nadgradili in jo prenašali na druge, ki jih pletenje zanima.


Več v Kultura in izobraževanje