Na občnem zboru TD Sv. Jurij ob Ščavnici podelili priznanja za dolgoletno delo v društvu

Predsednik ostaja Janez Mir, nova tajnica bo Mojca Fras

Branko Košti, sreda, 9. marec 2016 ob 10:32
Občni zbor TD Sv. Jurij ob Ščavnici, foto: Monika Čuš

Občni zbor TD Sv. Jurij ob Ščavnici, foto: Monika Čuš

V nedeljo, 6. marca, so se na programsko-volilnem občnem zboru sestali člani TD Sveti Jurij ob Ščavnici, enega od številnih, zelo uspešnih društev, ki delujejo v občini Sv. Jurij. Ker odlično sodelujejo z mnogimi društvi, so se njihovemu letnemu zboru poleg župana Miroslava Petroviča in občinskega svetnika Srečka Hecla, pridružili še predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc, predstavnik Čebelarskega društva Branko Gerlica, predsednik društva Oldtimer Stara Gora Alojz Slekovec, predstavnica kmečkih žena in deklet Stanka Karba, predsednik Kulturnega društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Franc Čuš in predsednik PGD Stara Gora Anton Klemenčič.

Predsednik Janez Mir je v svojem poročilu nanizal opravljene aktivnosti društva v letu 2015, ki jih ni bilo malo. Uredili so turistično infrastrukturo v kraju, predvsem okolico stare šole, v kateri je muzej, turistično pisarno pred šolo v kateri je tudi TIC, v celoti prebarvali mlin na veter, vključno s streho, katero so tudi popravili, prav tako so zamenjali nekaj dotrajanih delov mlina in ga ogradili z novo ograjo. Pri delu jim je bila osem mesecev v veliko pomoč javna delavka, katera je opravljala delo v TIC in tudi kot turistična vodnica.

Že vrsto let TD Sv. Jurij pripravlja tri tradicionalne prireditve, po katerih so poznani tudi v širšem prostoru. Tako so tudi v letu 2015 pripravili celodnevno prireditev Kučeje jabolk na Golnarjevi preši v Sovjaku. Dopoldan vedno namenijo otrokom, kateri si z zanimanjem ogledajo pridobivanje pijače iz jabolk na način, kot so to delali njihovi stari starši, pa tudi še nekateri starši. Ob tem so jim predstavili tudi dva, danes že zelo redka poklica, ki pa sta v Sovjaku še ohranjena. Pri Golnarjevih so spoznali celoten postopek pokrivanja streh s slamo, od priprave slame in ostalih materialov, orodje za pokrivanje in pokrivanje samo. Pri tem je pomembno sodelovanje z OŠ Sv. Jurij, kateri otrokom omogočijo ogled prireditve v dopoldanskem času. Nekoliko manj pa so zadovoljni z zanimanjem odraslih, saj se jih v popoldanskem času ne zbere toliko, da bi odtehtalo čas in trud in ne nazadnje tudi sredstva, katera organizatorji vložijo v prireditev. Za najmlajše vsako leto pripravijo Miklavževanje. Poleg obdaritve z darili, za katera večino prispevajo starši, manjši del pa tudi občina, so lani otroke razveselili še s kulturnim programom.

Iz leta v leto bolj obiskana je tudi Božičnica na sveti večer, predstava na Stari Gori, v kateri na osnovi svetopisemskega izročila, gledalci na prostem podoživijo dogodke v noči rojstva Odrešenika. Predstavo pripravljajo v sodelovanju z LDD Sv. Jurij in župnijo Sv. Jurij. Ob koncu leta 2015 so si člani upravnega in nadzornega odbora privoščili ekskurzijo v bližnjo Sveto Trojico, kjer so si v, z evropskimi sredstvi obnovljeni stari kleti, katero uporabljajo v turistične namene in kot protokolarni objekt občine, ogledali zanimivo razstavo jaslic, gostil pa jih je delavec občinske uprave. »Tudi mi v naši občini imamo čudovito klet, ki bi jo bilo potrebno usposobiti in ji dati vsebino. No, pa tudi zaposlene v občinski upravi imamo«, je povedal predsednik Mir.

Na občnem zboru so predsednik društva Janez Mir, župan Miroslav Petrovič in predsednica PTZ Barbara Kolenc, podelili priznanja za dolgoletno delo v društvu Ivanu Kreftu, Milici Kreft, Francu Strahu, Branku Merniku, Metki Petrovič, Francki Mir in Francu Slaviču, Marjan Veberič je dobil priznanje za uspešno blagajniško delo, Janez Mir pa za uspešno 12-letno vodenje društva.

Dosedanji in tudi bodoči predsednik Janez Mir se je z rožo zahvalil za opravljanje tajniških del dosedanji tajnici Moniki Čuš, katero bo nadomestila Mojca Fras.