Otroštvo podaja roko modrosti

Prireditev za dedke in babice na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Branko Košti, sobota, 23. april 2016 ob 09:37
Prireditev za dedke in babice

Prireditev za dedke in babice

Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici je ena izmed 89 slovenskih šol, vključenih v svetovno mrežo ASP-net (Združenja Unesco šol), ki povezuje šole po vsem svetu že od leta 1953, slovenske šole pa so se začele v mrežo vključevati leta 1993. Sicer pa organizacija vključuje preko 7000 šol na vseh celinah.

Namen povezovanja šol je, preko neposrednega sodelovanja mladih z vrstniki iz različnih okolij in kultur učinkoviteje krepiti vrednote, ki utrjujejo mir med ljudmi, ohranjanje planeta ter kakovostno življenje na njem. Glavna načela Unesco šole so uveljavljanje kulture miru in nenasilja, kar pomeni sprejemanje drugačnosti, poglobljeno skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika in skupnosti, naučiti se skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter našega skupnega doma – planeta Zemlje.

S ciljem uresničevanja načel Unescu šol, učenci petih razredov na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici izvajajo projekt »Otroštvo podaja roko modrosti«, ki zahteva različne oblike sodelovanja med mladimi in starimi. Cilj projekta je vzdrževati pristne, prijateljske odnose med mladimi in starejšimi in uživati v tem na obeh straneh, razvijati strpnost med generacijami, oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, invalidnosti, smrti, žalovanja, se učiti sodelovanja s starejšimi na različnih delavnicah, prireditvah, se naučiti dajati in sprejemati.

V okviru projekta so v četrtek, 21. aprila, v jedilnici šole pripravili medgeneracijsko prireditev, namenjeno predvsem dedkom in babicam, pa tudi staršem. Z razstavljenimi risbami – portreti dedkov in babic, kot jih vidijo otroci, skozi otroško poezijo, plesom, pesmijo in tudi instrumentalno glasbo, so otroci pokazali, kaj vse znajo in zmorejo, kaj jim pomenijo stari starši in starši ter seveda, kako radi jih imajo in kako zelo jih potrebujejo. Ob zaključku pa so učenci skupaj z razredničarkama svoje goste tudi pogostili.