Do denarja šolskega ministrstva šele po sodni poti

Veržejski občinski proračun manjši za 30 odstotkov, za kar 40 odstotkov bo manj denarja za investicije, zatika se tudi pri investiciji v Osnovno šolo Veržej

Prlekija-on.net, sreda, 7. oktober 2009 ob 07:23
Občina Veržej

Občina Veržej

"Zaradi splošne gospodarske krize, katere posledice je občutil tudi državni proračun in posledično tudi posamezna ministrstva, predvsem v investicijskih zadevah, letos ne bodo izvedene investicije v Osnovno šolo Veržej," se glasi le eden od razlogov, zaradi katerega se je posledično drastično zmanjšal letošnji proračun občine Veržej.
Skupni prihodki se namreč znižujejo s prvotnih 1,87 milijona evrov na 1,37 milijona evrov, odhodki pa z 1,9 milijona evrov na 1,33 milijona evrov. Za investicije so v Veržeju letos predvidevali 1,09 milijona evrov, zdaj predvidevajo, da bodo na tej postavki lahko potrošili 440 tisoč evrov, kar je več kot 40 odstotkov manj.

Poleg vlaganj v prenovo osnovnošolske zgradbe, za kar so predvidevali pol milijona evrov, bo izostala tudi izgradnja javne infrastrukture v Banovcih v višini 360 tisoč evrov. "Ker s strani Kohezijskega sklada nismo prejeli odločbe o sofinanciranju ureditve vodovodnega omrežja v Banovcih in Veržeju, kar posledično pomeni, da letos tudi ne bomo mogli črpati sredstev iz strukturnih skladov iz programa Razvoj regij za izgradnjo turistične infrastrukture in investicijo v celoti prenašamo v naslednje leto," ugotavljajo v veržejski občini, kjer pa so na podlagi podpisanega aneksa s Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za rekonstrukcijo povezovalne ceste ter izgradnjo sprehajalno-kolesarske poti med Veržejem in Banovci vsa sredstva že prejeli in bodo vse odprte obveznosti poravnali še v letošnjem proračunskem letu.

Ob sprejemanju rebalansa proračuna za letošnje leto so člani veržejska občinskega sveta načeli zanimivo razpravo ob pogledu na postavko prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. Ministrstvo za šolstvo in šport je namreč v veržejski proračun v teh dneh nakazalo nekaj več kot 65 tisoč evrov za zamenjavo strešne kritine na osnovni šoli v Veržeju. Na podlagi podpisanega sporazuma se iz državnega proračuna za sanacijske posege v osnovno šolo, ki jo poleg domačih otrok obiskujejo tudi gojenci tamkajšnjega vzgojnega zavoda, plačuje okrog 70 odstotkov, preostalo pa prispeva iz svojega proračuna občina Veržej. Pri zamenjavi kritine je občina svoj delež nakazala na račun osnovne šole, ki je tudi vodila razpis za izbor izvajalca del, šolsko ministrstvo pa je svoj delež šele zdaj plačalo v veržejski občinski proračun, od koder so romala sredstva šoli in nato k izvajalcu del. Izvajalec je namreč do sredstev s strani šolskega ministrstva prišel šele po sodni poti. V Veržeju so zaradi nastale situacije izrazili zaskrbljenost in strah pred nadaljnjimi aktivnostmi, ki so jih načrtovali skupaj z omenjenim ministrstvom izpeljati v prihodnje.