Ob 17. občinskem prazniku Občine Veržej podelili občinska priznanja in nagrade

Podeljena so bila občinska priznanja in nagrade zaslužnim posameznikom in društvom

Prlekija-on.net, ponedeljek, 30. maj 2016 ob 15:05
Podelili so občinska priznanja in nagrade, foto: Foto Tivadar

Podelili so občinska priznanja in nagrade, foto: Foto Tivadar

V soboto, 28. maja, je v Domu kulture v Veržeju potekala osrednja slovesnost ob 17. občinskem prazniku Občine Veržej, ki so se je udeležili gostje iz sosednjih občin, predstavniki javnih zavodov, ustanov, gospodarstveniki iz domače občine ter številni domačini.

V slavnostnem nagovoru je župan Slavko Petovar poudaril, da je pomembno zavedanje, da vsak nosi košček sestavljanke, ki vodi do zastavljenih ciljev. Ljudje morajo biti pripravljeni prispevati »svoj košček« sestavljanke za oblikovanje celote in tako sooblikovati skupno prihodnost. V nadaljevanju je predstavil dve pomembni investiciji, ki sta bili zaključeni med lanskim in letošnjim praznovanjem. Najpomembnejša je izgradnja pomurskega vodovoda sistema C. Investicija pomeni večdesetletno varno in zanesljivo oskrbo z zdravo pitno vodo. Investicija bo prinesla povišanje cen in dražjo oskrbo s pitno vodo zaradi povečane omrežnine, vendar po besedah župana po drugi strani tudi varnost in zanesljivost oskrbe s pitno vodo na dolgi rok.

Druga pomembna investicija je bila izgradnja osrednjega parkirišča v naselju Veržej. 62 novih parkirišč  ponuja možnost varnega parkiranja vsem uporabnikom kulturne dvorane, pokopališča, mrliške vežice in župnijske cerkve. Obenem pa parkirišče, ki je bilo urejeno skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavlja nov urejen del Veržeja, skorajda že nov manjši park, ki številnim obiskovalcem tega prostora pomeni priložnost za sprehod, počitek ali sprostitev.

Župan je v svojem nagovoru povedal še, da so se z novo finančno perspektivo tudi močno zmanjšale možnosti za dostop do evropskih in državnih sredstev, saj trenutno ni razpisov, na katerih bi lahko občina kandidirala za sredstva. Po županovi oceni taka smeri ni dobra, saj ne zasleduje ciljev skladnega regionalnega razvoja.

Na koncu nagovora se je župan pohvalil, da se je Občina Veržej letos uvrstila med šestdeset najboljših občin, ki lahko pridobi certifikat ISSO Zlati kamen 2016. Slednji se dodeli na podlagi ocenjevanja 54 različnih kazalnikov o razvoju občine. Prav tako je časnik Finance Veržej uvrstil med 20 turistično najbolj prodornih občin Slovenije.

V prihodnje občino čakajo projekti za energetsko sanacijo osnovne šole, nov vrtec, rekonstrukcija gasilskega doma Veržej, odvodnjavanje meteorne vode iz naselij Veržej in Bunčani in nov vrtec.

V nadaljevanju so bila podeljena občinska priznanja in nagrade zaslužnim posameznikom in društvom.

Priznanje župana Občine Veržej je prejela doc. dr. Sonja Šterman
Doc. dr. Sonja Šterman se je po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani vpisala na študij Oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in ga zaključila leta 1996. Po študiju je oblikovala kolekcije oblačil Mura, Rašica in Escada. Leta 2009 je vpisala doktorski študijski program Tekstilije, grafika in tekstilno oblikovanje, smer Tekstilno oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti. Zaposlena je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer v okviru Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje predava predmete oblikovanja.

Področje njenega raziskovanja je celostni odločitveni model za izbiro uniform. Kriterije raziskuje z več zornih kotov, pri čemer so v pomoč tudi izkušnje, ki jih je pridobila pri oblikovanju uniform za številne naročnike. V svojo raziskavo vključuje tako eksperte kot tudi povratne informacije uporabnikov uniform. Vezano na raziskovanje na področju uniform ima Štermanova v svoji bibliografiji med drugim avtorstvo izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, recenzijo na simpoziju o uniformah, številne umetniške prispevke na področju uniform ter umetniške poustvaritve.

Na drugih področjih dela ima objavljen strokovni prispevek na konferenci, strokovne in poljudne članke, poglavje v monografiji, strokovni monografiji, predavanja na tuji univerzi, intervjuje, umetniški sestavek, številne razstave, ter številna druga izvedena dela kot urednik, mentor in somentor diplomskih nalog, ilustrator, umetnik. Prav tako je organizirala je dva simpozija o uniformah, sodelovala z Ljudsko univerzo v Murski Soboti in Črnomlju ter predavala na Fakulteti za dizajn v Ljubljani in na Fakulteti v Banja Luki. Med drugim je sodelovala in oblikovala uniforme za Ministrstvo za notranje zadeve RS, Carinsko upravo RS, Ministrstvo za pravosodje RS, prav tako pa je oblikovala oblačila košarkarjev in funkcionarjev KK Union Olimpija za leta 1998 do 2001 ter udeležencev slovenske olimpijske reprezentance za Sydney in Nagano. V letu 2016 je Štermanova na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Večkriterijski odločitveni model razvoja uniformiranih oblačil.

Priznanje z denarno nagrado 500 EUR je prejel Branko Vršič
Branko Vršič s svojo aktivno vlogo občutno prispeva k razvoju lokalne skupnosti, predvsem pa razvoju gasilstva v Bunčanih. Je član gasilskega društva Bunčani že več kot 40 let in je v letih aktivnega delovanja izkazal izjemno delavnost, zagnanost in požrtvovalnost gasilstvu ter danes svojo delovno vnemo in znanje aktivno prenaša na mlajše generacije gasilcev. Od leta 2002 opravlja v gasilskem društvu tudi blagajniške posle. Predvsem po njegovi zaslugi je bil obnovljen gasilski dom, prav tako pa mu gre zahvala pri finančni konstrukciji pri nabavi novega gasilskega vozila, saj je bil s svojo strokovnostjo, natančnostjo in skrbnostjo vezni člen pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev.

Branko Vršič je aktiven tudi pri ostalih dogajanjih v vasi in Občini Veržej. Vedno priskoči na pomoč, kot gasilec ali sokrajan, organizira gasilski občni zbor, kulturne prireditve v Bunčanih ob dnevu žena in materinskem dnevu, prav tako pa svojo pripravljenost za pomoč ljudem v stiski dokazuje tudi v vlogi poveljnika Civilne zaščite Občine Veržej, ki jo opravlja že od leta 2006. Kot dober finančni strokovnjak opravlja delo člana Nadzornega odbora Občine Veržej.

Branko Vršič s svojo družbeno angažiranostjo tako že vrsto let aktivno prispeva k razvoju lokalne skupnosti. S svojim znanjem, izkušnjami in delom predstavlja visok vzgled za mlajše generacije in s takšno široko vpetostjo v življenje vaške skupnosti, se vrednote, ki so danes zelo potrebne, preko njega vnašajo v širši družbeni prostor. Tako so njegova vloga, angažiranost, požrtvovalnost in prispevek k razvoju gasilstva v vasi ter delo v vsakdanjem življenju, neprecenljive vrednosti.

Plaketo Občine Veržej je prejela Folklorna skupina Leščeček
Folklorna skupina Leščeček letos obeležuje deseto sezono delovanja. Sekcija Leščeček, v kateri delujeta vokalna in folklorna skupina, je del Kulturnega društva »Slavko Osterc« Veržej. Umetniško vodstvo je prvih pet let opravljala Alenka Belec, nato pa Marko Rus, ki skupino vodi še danes. Članstvo sekcije šteje že preko 30 plesalcev in pevcev iz celotnega Pomurja, z željo po kakovostnem ohranjanju slovenskega ljudskega izročila. Skupina je s svojim kvalitetnim delom in mladostno energijo dodobra razgibala folklorno dejavnost, ne le na lokalnem, pač pa tudi državnem nivoju. V relativno kratkem času se jim je uspelo prebiti med najuspešnejše folklorne skupine v Sloveniji, kar potrjujejo predvsem številna priznanja, podeljena s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS.

Skupina pomembno vpliva tudi na kvaliteto življenja mladih na podeželju. S svojo odprtostjo in pozitivnim pristopom vključuje v delo mlade, s strokovnim delom pa ohranja plesno in pevsko ljudsko izročilo in ga popularizira. Preko nastopov v Sloveniji in tujini ter gostovanj na Škotskem, v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem in v Turčiji je folklorna skupina ponesla ime Občine Veržej po številnih slovenskih krajih in tudi v tujino.

Folklorna skupina Leščeček se je v letih od 2011 do 2015 uvrstila na državno srečanje odraslih folklornih skupin in v letu 2013 prejela zlato priznanje s pohvalo za kvalitetno delo skupine ter v letu 2014 zlato priznanje s pohvalo za dovršeno postavitev in izvedbo. Skupina je med drugim pripravila in organizirala tudi 19 samostojnih koncertov, se leta 2013 predstavila na enem največjih festivalov v Evropi, na Folkartu v Mariboru, posnela profesionalni videospot za ljudsko pesem »O jaz, bogi kmet« ter izdala zgoščenko z naslovom »Te je lüšno blo«.

Po končani prireditvi je potekal tradicionalni Osterčev večer, spominski koncert, ki ga v počastitev skladatelju Slavku Ostercu v Veržeju prirejajo že od leta 1963. Na tokratnem koncertu sta nastopila domačin Aljaž Ferenc na kitari in Filip Korošec na tolkalih, oba študenta Akademije za glasbo Ljubljana


Več v Kultura in izobraževanje