Lovska družina Mala Nedelja obeležila 70. obletnico delovanja

Na hribu na Radoslavskem bregu je 11. 6. 2016 potekalo slavje ob 70. obletnici LD Mala Nedelja

Prlekija-on.net, ponedeljek, 20. junij 2016 ob 17:47
70. obletnica LD Mala Nedelja

70. obletnica LD Mala Nedelja

Lovska družina Mala Nedelja je bila ustanovljena 27. 8. 1946 z le 9 člani, ki so bili tudi njeni ustanovitelji. V naslednjih letih se je število članov povečevalo, tako da so leta 2008 zabeležili kar 73 članov. V naslednjih letih je članstvo počasi upadalo. Zadnje čase upada zanimanje mladih za včlanitev v lovske vrste. Danes ima LD 55 članov, katerih povprečna starost znaša 58,9 let in ta se viša, saj jih je najmanj ena tretjina že dopolnila 65 let.

Leta 1977 se je zgodil pomemben trenutek, kateri še danes bogati našo razpoznavnost. Prišlo je namreč do pobratenja med LD Bučkovci, kot se je takrat naša LD imenovala, in med LD Mala Gora. Po skoraj 40 letih našega sodelovanja so odnosi med obema lovskima družinama še vedno na visokem nivoju. Stkale so se prenekatere prijateljske in družinske vezi. Generacije se menjavajo. Prihajajo mladi, z novimi idejami in pobudami. Prepričani smo, da se bo naše dobro dolgoletno sodelovanje in prijateljstvo še nadgradilo.

Na prireditvi so se zbrali, lovci, kmetovalci, prijatelji, vinogradniki in ostali krajani Male Nedelje in bližnje okolice. Tudi vreme je bilo naklonjeno. Prisotnih je bilo 8 LD in 5 PGD s prapori.

Slavje je vodila gospa Nada Tomanič. Začelo se je s Hubertovo mašo, ki jo je za lepo okrašenim začasnim oltarjem daroval malonedeljski župnik, gospod Srečko Fras. Med mašo so peli Malonedeljski fantje ter igrali rogisti ZLD Prlekija. Po maši je sledil kulturni program.

Slavnostni govornik je bil starešina LD Mala Nedelja - gospod Albin Bratuša, ki je kronološko opisal vso zgodovino od nastanka LD Mala Nedelja pa do danes. Poudaril je nenehno skrb lovcev za ohranitev zdrave in čiste narave in divjadi, ki v njej živi.

Kulturni program pa so popestrili še: Godba na pihala od Male Nedelje, malonedeljske pevke Soside, dolgoletni član LD Mala Nedelja Franc Vajndorfer, ki je recitiral pesem Turjaška Rozamunda, gospod Ludvik Rudolf z recitacijo priložnostne pesmi in otroci iz OŠ Mala Nedelja. Za smeh sta poskrbela Franček in Micika, pod mentorstvom gospe Danice Potrč.

Po kulturnem programu pa je predstavnik LZS in tudi predsednik ZLD Prlekije, gospod Gorazd Kuhar, podelil priznanja LZS:
- red za lovske zasluge I. stopnje ( zlati) so dobili: Tomaž Šišernik, Franc Vajndorfer in Ludvik Filipič;
- red za lovske zasluge II. stopnje (srebrni) so dobili: Mirko Lebar in Ciril Zupančič;
- zlati znak za lovske zasluge so dobili: Boris Filipič, Ignac Karba in Mirko Gerič.
- znak za lovske zasluge so dobili: Igor Fistrovič, Anton Špindler, Drago Štuhec in Tomi Tomanič.
- Jubilejni znak za 50 let članstva v LD je dobil Franc Vajndorfer.
- Jubilejni znak za 40 let članstva v LD so dobili: Jože Čirič, Anton Filipič in Franc Feuš.

V imenu KZS pa je predstavnik Zveze lovskih kinologov Pomurja, gospod Sašo Ferenčič, odlikoval Danila Majcna z zlatim znakom za kinološke zasluge in Ignaca Karbo s srebrnim znakom za kinološke zasluge.

Starešina LD Mala Nedelja Albin Bratuša in njegov namestnik Tomaž Šišernik pa sta podelila priznanja LD Mala Nedelja vsem LD v ZLD Prlekija, pobrateni LD Mala Gora pri Kočevju in nekaterim zaslužnim skupnostim in posameznikom. Podelila sta tudi zahvale vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravljanju praznovanja 70. obletnice LD Mala Nedelja. Posebno priznanje oziroma spomin na 70. obletnico LD pa so prejeli tudi vsi člani LD Mala Nedelja.

Na koncu je starešina LD Mala Nedelja, Albin Bratuša, povabil vse navzoče na veselo druženje s pogostitvijo in živo muziko.

LD Mala Nedelja


Več v Kultura in izobraževanje