Radenci: Že več imen osnovne šole

Novo ime ob 85-letnici delovanja Osnovne šole Radenci

Filip Matko Ficko, četrtek, 1. september 2016 ob 13:34
Prvi šolski dan za prvošolce

Prvi šolski dan za prvošolce

Poslopje šole v Radencih je bilo zgrajeno leta 1931, torej v času Kraljevine Jugoslavije. Tako je v njej 1. septembra 1931 pričelo obiskovati pouk prvih 163 učenk in učencev. Bila je to štirirazrednica, kajti pouk je potekal v štirih razredih, od prvega do četrtega, vedno s 140 do 150 šolarkami in šolarji.

V času nemške okupacije od 1941 do 1945 je pouk organiziral okupator v nemškem jeziku, ki so ga šolarji slabo obiskovali. In tedaj, med 2. svetovno vojno, je bila stavba šole močno poškodovana. Zato so jo vaščani po vojni s prostovoljnim delom obnovili. Višje razrede (5., 6., 7. in 8. razred) so učenke in učenci z radenske šole obiskovali v Gornji Radgoni, vse do leta 1960. Bila je to Osnovna šola Radenci.

S šolskim letom 1960/1961 je pričela delovati kot popolna osnovna šola, s poukom od 1. do 8. razreda. V šolskem letu 1964/1965 je bila kot prizidek k stavbi šole prizidana telovadnica. A 1. septembra 1987 se je pričel pouk za šolarje v Radencih v novih osmih učilnicah predmetnega pouka ter štirih učilnicah razrednega pouka. Bila je to prva faza prenove šole v Radencih. V šolskem letu 1982/1983, druga faza prenove, sta bili izgrajeni šolska kuhinja in jedilnica in 28. maja 1983 je Skupščina Občine Gornja Radgona šolo poimenovala po borcu NOB: Osnovna šola Ivana Nemca - Vojka Radenci.

Ivan Nemec - Vojko (rojen 19. avgusta 1907 v Dragotincih, umrl 5. februarja 1967 v Ljubljani) je od samega začetka v letu 1941, bil član Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte, kot aktivist ustanavljal v času 2. svetovne vojne številne odbore OF v Slovenskih goricah, prav na ljutomersko - radgonskem področju. Bil je član Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta ter AVNOJ-a, po 2. svetovni vojni pa je opravljal pomembne politične funkcije v Sloveniji. Njegovo ime je iz imena šole bilo črtano leta 1991, od tedaj dalje je bilo ime šole zopet Osnovna šola Radenci.

V šolskem letu 1988/1989 se je pričelo z izgradnjo večnamenske športne dvorane na lokaciji med Osnovno šolo Radenci in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, ki so jo slovesno predali svojemu namenu, tudi za pouk športne vzgoje osnovnošolcev in srednješolcev, 22. maja 1992. Naslednje šolsko leto sta bili v OŠ Radenci prepleskana kuhinja in stara telovadnica, povsem na novo pa je bila opremljena učilnica tehnične vzgoje. Še leto pozneje so bili prenovljeni prostori sanitarij in pisarn.

V šolskem letu 2000/2001 je bilo uvedeno devetletno šolanje, ki poteka še danes. Do tokratnega šolskega leta, 2016/2017, je bilo opravljenih še precej obnovitvenih in prenovitvenih del. Po sklepu 12. seje Občinskega sveta Občine Radenci (30. avgust 2016), ki je ustanoviteljica šole, je od 1. septembra 2016 dalje novo ime šole: Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci. Poimenovana je po pesniku, pisatelju in prevajalcu Kajetanu Koviču (rojen 21. oktobra 1931 v Mariboru, umrl 7. novembra 2014 v Ljubljani), ki mu je Občina Radenci podelila naziv častnega občana, kajti skozi vse svoje življenje je bil povezan z Radenci.

Tako je po 85-letih delovanja, 1. septembra 2016, pričelo pouk v tej šoli z novim imenom obiskovati 237 učenk in učencev v trinajstih oddelkih, od tega 29 otrok v dveh oddelkih prvega razreda. Le-te je danes zjutraj, na njihov prvi šolski dan, prišel pozdravit tudi župan Občine Radenci Janez Rihtarič.


Več v Kultura in izobraževanje