Pesmi Ludvika Rudolfa so izšle v knjigi Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost

Pesniško zbirko so med bralstvo pospremili s predstavitvijo v kulturnem domu pri Mali Nedelji

Branko Košti, ponedeljek, 10. oktober 2016 ob 17:28
Predstavitev pesniške zbirke Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost

Predstavitev pesniške zbirke Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost

Vsestranski ustvarjalec Ludvik Rudolf, »mali Ludvik od Male Nedle«, kot se sam rad predstavi, je sklenil svoje dolgoletno pesniško ustvarjanje zbrati v pesniški zbirki. Na vprašanje, zakaj, odgovarja, da zato, ker želi svoje pesmi, v katerih opisuje vse plati življenja in dela malonedeljske fare in tudi širše, v preteklosti in sedanjosti, ohraniti za poznejše rodove. Od tod tudi naslov zbirke Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost.

Ludvik je prav poseben, preprost kmečki človek, obdarjen s številnimi talenti, katere je kljub pomanjkanju formalne izobrazbe, saj ima le osnovnošolsko izoobrazbo, v svojem življenju dodobra izkoristil. Dva od teh talentov sta tudi lep rokopis, zato je vseh 167 pesmi, kolikor jih je v zbirki, napisanih v njegovem prepoznavnem, lepo čitljivem rokopisu, kar daje delu še dodatno posebnost in vrednost, ter odličen glasbeni posluh. Le ta mu je omogočil, da je veliko svojih pesmi tudi uglasbil. Zato je knjigi priložena tudi zgoščenka, na kateri so zvočni zapisi nekaterih pesmi, kot jih prepevajo Fantje od Male Nedelje.

»Mali Ludvik z velikim srcem čutno tke najlepše verze o hvaležnosti in pripadnosti prleški zemlji. Zbirka pesmi pred vami je Ludvikova dolgoletna želja, saj želi ohraniti zgodovino živo za naslednje rodove«, je v spremni besedi knjigi zapisala Sara Munda, vodja literarne sekcije KD Anton Krempl Mala Nedelja. Prav člani te sekcije, katere član je tudi Ludvik, so mu bili pri pripravi knjige v veliko vzpodbudo, navdih in pomoč, še posebej predsednica Kulturnega društva Liljana Peršak. Skupaj so pripravili predstavitev te, že druge Ludvikove knjige. Pred leti je izšla njegova prva knjiga, 650 strani obsegajoče delo s skromnim naslovom Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh, s katero je v zgodovinskem spominu ohranil malonedeljsko faro, kraje, dogodke in ljudi, ki so zaznamovali te prelepe prleške griče skozi zgodovino.

Ludvikovo zbrano pesniško delo preteklih skoraj trideset let, so na pot med bralstvo pospremili v dvorani kulturnega doma pri Mali Nedelji v soboto, 8. oktobra, številni prijatelji, znanci in somišljeniki širšega območja Prlekije. Med eminentnimi gosti v polni dvorani so bili županja občine Ljutomer mag. Olga Karba in župan sosednje občine Sv. Tomaž Mirko Cvetko ter dekan ljutomerske dekanije gospod Andrej Zrim. Prišli so tudi stari prijatelji s Pohorja, pevci ljudskih pesmi Vaberški fantje. Številne svoje pesmi je Ludvik opremil z melodijo in jih, poleg Fantov od Male Nedelje, z veseljem prepevajo številne skupine ljudskih pevk in pevcev. Voditeljica predstavitve Breda Žunič je skozi razgovor z avtorjem predstavila vsa področja, ki jih v svojih pesmih zajema in »v katere je Ludvik vložil nešteto truda in svetlih noči«, kot je v spremni besedi še zapisala Sara Munda, in dodaja, da Ludvik »ideje za pesmi črpa iz svojega življenja, iz kronoloških zapisov in zapisov ljudskih izročil. Mnogi verzi so izraz izpovedi, povezanih z osebno noto lastnih doživetij in čutenj. S pesmimi ohranja pripovedi med ljudmi žive in jih z melodijo še dodatno oplemeniti. Veliko je pesmi, ki jih posveča v hvaležen spomin pomembnim in njemu dragim ljudem, v njih je moč zaznati spoštovanje, odkritosrčnost ter neizmerno hvaležnost«.

Vse pesmi, katere smo v soboto zvečer med pogovorom z avtorjem slišali v dvorani, so avtorska dela Ludvika Rudolfa, nastala v obdobju zadnjih trideset let. Največ jih je recitiral avtor sam, ostale pa člani članice literarne sekcije KD Anton Krempl Ciril Hojnik, Cilka Rojht, Jelka Vrbnjak, Milica Zmazek, Zlatka Ritonja in Sara Munda. Pesmi, katere je avtor opremil tudi z melodijo, pa so zapeli Vaberški fantje, Fantje od Male Nedelje in ljudske pevke Soside.

Ob zaključku predstavitve pesniške zbirke so avtorju čestitali nekateri obiskovalci, prva tudi županja mag. Olga Karba, ki je povedala: »Doživeli smo čudovit večer in verjamem, da ste se tako kot jaz, zamislili nad tem, kar je bilo povedano in zapeto. To, kar delate vi, dragi gospod Ludvik, mislim in prepričana sem, da ste vzor, kateremu bi morali slediti. Dobrota, srčnost, skromnost, ki jo nosite v sebi, mislim, da je to poslanstvo naše občine in poslanstvo vsakega izmed nas. Že od takrat ko sem vas spoznala, vas res občudujem, izjemno zaslužili ste si tudi priznanje Občine Ljutomer in ostanite tako dober človek, velik človek in prepričana sem, da vam bo marsikdo sledil in da nam bo potem tudi v občini lepše in nam bodo vedno znova sijali takšni sončni žarki kot ste vi. Iskrene čestitke in veliko zdravja tudi v prihodnje, da boste lahko ustvarjali in nas mogoče presenetili še s tretjo knjigo«.

Spodaj si lahko ogledate tudi celotno prireditev ter krajšo reportažo iz dogodka.

Video: Ludvik Rudolf ml., Mladinski klub Pürga