Bogatejši za 34 usposobljenih kadrov za uspešno delo na andragoško-pedagoškem področju

Usposabljanje je uspešno prestala in prejela listino tudi predstavnica MCP

Prlekija-on.net, petek, 21. oktober 2016 ob 08:54
Podelitev listin na Pedagoški fakulteti

Podelitev listin na Pedagoški fakulteti

Na Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti je bila podelitev listin, s katerimi se prejemnikom potrjuje uspešno opravljen študijski program za izpopolnjevanje v pedagoško-andragoškem izobraževanju. Kar 34 diplomantov nepedagoških študijskih programov je tako v letu dni trajajočem izrednem študiju pridobilo temeljna psihološka, pedagoška, andragoška, didaktična znanja ter spretnosti in veščine za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izobraževalni proces.

Udeleženci, ki so jih na usposabljanje posredovali javni izobraževalni zavodi so imeli izobraževanje sofinancirano, sicer so si ga morali v celoti plačati sami ali pa organizacija, ki jih pošilja. V Mladinskem centru Prlekije veliko pozornost polagajo svojemu kadru, zato je uspešni preizkus omenjenega usposabljanja uspešno prestala in prejela omenjeno listino tudi njihova predstavnica. MCP pa bodo ministrstvu za šolstvo in Uradu Republike Slovenije za mladino predlagali, da v bodoče sofinancirajo taka izobraževanja tudi kandidatom, ki prihajajo iz vrst slovenskih mladinskih centrov, ki imajo s strani države podeljen status delovanja v javnem interesu, saj se njihove aktivnosti aktivno prepletajo z različnimi oblikami izobraževanja in v okviru medgeneracijskega sodelovanja tudi izpopolnjevanja različnih starostnih skupin ter je zelo dobro, da imajo v svojih vrstah tako usposobljeni andragoško-pedagoški kader.

Rudi Stegmüller